Hieronder vindt u meer informatie op internet, op DVD's en in Boeken...
Heeft u vragen of opmerkingen ? Stuur ons een mailtje !Roofvogel bureaublad-achtergronden, klik op het plaatje om de achtergrond te downloaden:
Slechtvalk Buizerd Torenvalk Torenvalk Zwarte wouw Buizerd
(De bureaubladachtergronden hierboven mogen met bronvermelding worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden.)Meer informatie: op internet...
De vereniging Hoeksche Waards Landschap (HWL) zet zich in voor behoud en verbetering van natuur en landschap in de Hoeksche Waard. Diverse activiteiten zijn georganiseerd in werkgroepen zoals onder andere: educatie, planten, zoogdieren, boombeheer en vogels. De WR-HWo is een onderdeel van de vogelwerkgroep van de HWL. De site bevat verder geen info over roofvogels.
De Werkgroep Roofvogels Nederland (WRN) is een landelijke werkgroep die de belangen behartigt van de Nederlandse roofvogels. Naast activiteiten als het geven van voorlichting en het stimuleren van maatregelen voor een efficiënte roofvogelbescherming, voert de WRN gestandaardiseerd onderzoek uit naar de ecologie van de in ons land voorkomende soorten.
De WRN geeft het blad "de Takkeling" uit dat 3x per jaar verschijnt.

Vogelopvang "Vogelklas Karel Schot" - Opvang van zieke en gewonde vogels, Tel: 010-4 857 847

Dierenambulance Hoeksche Waard - Bij gewonde dieren, Tel: 06-10005580 (24 uur per dag).

Vogeltrekstation Arnhem - De 'ringcentrale' van Nederland, regelt het ringen van vogels. (Ring melden)

Werkgroep Grauwe Kiekendief


Veren:

Featherbase.info - Veel prachtige verensets van vele soorten

VogelFedern.de - Duitse site met onderverdeling in veer eigenschappen (deel in het Engels)

Veren website van Michel Klemann - Foto's van verensets van heel veel soorten (de sitemap werkt het handigst).


Kaarten enzo:

OpenTopo.nl - Gratis prachtige topografische kaarten van Nederland

Imergis - Meer kaarten: bijvoorbeeld gemeentenkaarten

Hoogspanningsnet - Kaart met hoogspanningsmasten

Hectometer paaltjes - Hectometerpaaltje opzoeken
Meer informatie: op DVD...

Titel: Onze roofvogels en uilen
Uitgever: Plomp Digital Video
Speelduur: 105 min.
Taal: Nederlands
Prijs: € 27,95
Bestellen bij: Plomp Digital Video

Deze DVD bevat erg mooie beelden over de meest uiteenlopende soorten roofvogels(32) en uilen(13). Het menu biedt de keuze voor het afspelen van de gehele film in één keer en twee submenu's waarin de verschillende soorten roofvogels en uilen apart kunnen worden gekozen.

De professioneel klinkende voice-over geeft veel informatie en aanwijzingen over hoe de verschillende soorten te herkennen zijn.
Titel: Pale Male
Uitgever: Nature
Speelduur: 54 min.
Taal: Engels (niet ondertiteld !)
Prijs: ongeveer $ 20.00
Bestellen bij: b.v. Amazon

Een film over één van New York's beroemdste inwoners: Pale Male !
Pale Male is een mannetje roodstaart buizerd die in 1991 besloot om een luxe appartement op 5th Avenue te betrekken. Aan de rand van New York's Central Park stichtte dit bleke exemplaar (Pale Male betekent 'bleke man') samen met zijn partner een nest. Dit werd de eerste van vele succesvolle broedsels.
Deze film verteld op aangrijpende wijze zijn succesverhaal en het verhaal van tientallen New Yorkers die met Amerikaans enthousiasme genieten van van deze prachtige roofvogels en hun jongen. Werkelijk prachtige beelden !
Titel: de Buizerd
Uitgever: Harold van Duijnhoven
Speelduur: 38 min.
Taal: Nederlands (met meerdere ondertitels)
Prijs: € 10,00
Bestellen bij: Niet meer verkrijgbaar ?

Deze DVD begint met een menu waarin de ondertiteling kan worden gekozen, daarna volgt een menu waar vanaf een bepaald punt kan worden begonnen met afspelen.
De DVD besteed niet alleen aandacht aan de buizerd maar ook aan de torenvalk en de havik. De voice-over geeft veel informatie over het leven van de genoemde roofvogels maar helaas is de stem niet echt accentloos.
De hoofdmoot bestaat uit prachtige nestopnamen van zowel buizerd als havik, maar deze beelden worden voorafgegaan door andere, zeer diverse, opnamen van bijvoorbeeld jagende, vechtende, copulerende en nestmateriaal slepende buizerds.
Titel: Sperwer Meijendel, Sperwer Delft (2 aparte DVD's)
Uitgever: Guido Aijkens
Speelduur: 60 en 65 min.
Taal: Nederlands
Prijs:€ 10,00 per stuk, € 16,50 per 2
Bestellen bij: guidoaijkens@hotmail.com

Sperwer bij Delft gaat over 2 nesten in 2001 en toont voornamelijk nestopnamen met een vaste cameraopstelling. Prachtige beelden, het probleem zit een beetje in de voice-over, die in een poging om duidelijk te spreken geforceerd traag uitvalt.
Deze DVD bevat nog wat 'bonus-tracks' over o.a. jagende sperwer en slechtvalk.

Sperwer Meijendel toont bizar mooie beelden over een opmerkelijk tam (niet schuw) vrouwtje sperwer in 2000 met een visueel naschrift over een ander vrouwtje in hetzelfde territorium in 2003. Gelukkig is de verklarende tekst hier als ondertitels toegevoegd.
Meer informatie: in boeken...
Alle volgende boeken zijn aanraders in hun soort.

Titel: Onze roofvogels
Schrijver: Rob Bijlsma
ISBN: 90-804760-1-3
Jaar: 1999
Bladzijden: 40, 15x21cm
Prijs: € 2,50

Oorspronkelijk geschreven voor kinderen (van 8 tot 80). Een informatief en leuk lezend boekje over de roofvogels in Nederland. Informatie over de speciale eigenschappen en de leefomgeving van roofvogels, het trekgedrag van roofvogels en hun plaats in de voedselketen. Daarnaast worden de soorten kort beschreven. Het boekje is een leuke kennismaking met de roofvogelwereld. Dit boekje is niet geschikt als herkennings- of veldgids vanwege het ontbreken van kleuren tekeningen en foto's.
Titel: Herkenning van roofvogels in het veld
Schrijver: Rob Bijlsma & Ulco Glimmerveen
ISBN: 90-804760-4-8
Jaar: 2005
Bladzijden: 81, 15x21cm
Prijs: € 10,00

Het nieuwste boekje van de WRN: Dit boekje verteld over de kenmerken en verschillen van 17 Nederlandse roofvogelsoorten. Het boek begint met een algemeen verhaal over roofvogels en waarnemen in het veld. Daarna een gedeelte met de kenmerken van de verschillende soorten (helaas ontbreken de tekeningen van de vogels in rust) om af te sluiten met een gedeelte over het gedrag, de jachtwijze, het voedsel en het voorkomen van elke soort.
Titel: Veldgids Roofvogels
Schrijver: Benny Génsbol
ISBN: 90-5011-1963
Jaar: 2005
Bladzijden: 401,15x22cm
Prijs: € 34,95

Het boek behandeld 49 Europese en Noord Afrikaanse roofvogelsoorten en is opgedeeld in een deel (43 blz) algemene informatie en deel (183 blz) met soortbeschrijvingen. De rest behandeld de determinatie van de soorten met veel tekeningen en vergelijkende beschrijvingen bij verwarrende soorten. De vorige uitgave van deze gids had al veel tekeningen maar deze nieuwe uitgave heeft er een groot aantal tekeningen van zittende vogels bij (dus niet alleen vliegbeelden).

Dit boek is een prima veldgids (maar met 15 x 22 cm te groot voor de gemiddelde jaszak) en het is o.a. verkrijgbaar bij het Klein Profijt, het bezoekerscentrum van Hoeksche Waards Landschap in Oud-Beijerland.
Titel: Ecologische Atlas van de Nederlandse Roofvogels
Schrijver: Rob Bijlsma
ISBN: 90-6097-348-8
Jaar: 1993
Bladzijden: 350, 21x30cm
Prijs: Niet meer verkrijgbaar

Hét boek op over de roofvogels in Nederland met uitgebreide informatie over alle in Nederland broedende roofvogels (inclusief de zwarte en rode wouw), methoden, voedselaanbod en roofvogelvervolging.

Helaas niet meer nieuw verkrijgbaar, probeer tweedehands zaken, het boek is zeker de moeite waard.
Titel: Roofvogels van Europa, Noord-Afrika en Voor-Azië
Schrijver: Theodor Mebs / Daniel Schmidt
ISBN: 90-5210-616-9
Jaar: 2006
Bladzijden: 494, 20x28cm
Prijs: ongeveer € 60,00 (maar z'n geld zeker waard !)

Een werkelijk prachtig boek over prachtige vogels ! Het begint met ruim 100 bladzijden over roofvogels in het algemeen met onderwerpen zoals: zintuigen, vliegen, jagen, balts en broedgedrag, biotoop en bescherming. Daarna komen 45 soortenbeschrijvingen met alles wat u altijd al wilde weten over de verschillende roofvogelsoorten. De naam in meerdere talen, de belangrijkste kenmerken, zelfs foto's van hun veren, het verspreidingsgebied met kaartje, ondersoorten en aantallen, habitat en gedrag zoals: jachtmethode, voedsel, voortplanting, bedreigingen, plaatstrouw en trekgedrag. Het komt allemaal aan bod, en dat alles met prachtige foto's en de prima tekeningen uit de 'ANWB' gids.
Titel: Handleiding veldonderzoek Roofvogels
Schrijver: Rob Bijlsma
ISBN: 90-5011-96-7
Jaar: 1998
Bladzijden: 160, 14x20cm
Prijs: € 17,50 (€ 15,00 voor leden)

Dit boek is een must voor iedereen die roofvogels wil gaan inventariseren en daarbij wil aansluiten bij de methode van de WRN. Het beschrijft o.a.: diverse methoden van inventariseren, nest-, habitat- en voedselonderzoek.
Titel: Herkenning en opsporing van roofvogelvervolging
Schrijver: Hugh Jansman
ISBN: 90-804760-2-1
Jaar: 2001
Bladzijden: 64, 15x21cm
Prijs: € 2,50

Helaas worden roofvogels nog maar al te vaak opzettelijk gedood. Het gaat dan om aanzienlijk aantallen per jaar die worden geschoten, vergiftigd of waarvan de nesten en/of eieren worden kapotgemaakt. Dit boek geeft informatie over hoe roofvogelvervolging kan worden herkend (zoals de titel al zegt).
Titel: ANWB Vogelgids van Europa
Schrijver: Lars Svensson e.a.
ISBN: 90-18-01212-2
Jaar: 2000
Bladzijden: 400, 13x19cm
Prijs: ongeveer € 30,00

Een goed algemeen vogelboek, met mooie, duidelijk tekeningen die ook goed aanduiden op welke kenmerken moet worden gelet bij het herkennen van de verschillende soorten. Bij de meeste soorten is een verspreidingskaart afgedrukt.
Helaas mocht ik hun tekeningen niet gebruiken.
Titel: The Raptors of Europe and The Middle East
Schrijver: Dick Forsman
ISBN: 0-85661-098-4
Jaar: 1999
Bladzijden: 589, 16x24cm
Prijs: ongeveer € 60,00

Een werkelijk prachtig boek (met heel veel foto's). Het bevat met name veel informatie over het herkennen roofvogels en hun geslacht en leeftijd op basis van het verenkleed.
Titel: Raptors of the world
Schrijver: James Ferguson-Lees e.a.
ISBN: 0-618-12762-3
Jaar: 2001
Bladzijden: 992, 17x24cm
Prijs: ongeveer € 90,00

Het "laatste nieuwe standaard werk" over alle in wereld levende roofvogel soorten, met 112 bladzijden met tekeningen van alle verschillende soorten (dit boek onderscheid er 312). De rest van het boek is gewijd aan soortbeschrijvingen met verspreidingskaarten.
Er hebben verschillende tekenaars aan meegewerkt en één daarvan is duidelijk minder goed dan de overig.
Titel: Uilen van Europa
Schrijver: Theodor Mebs / Wolfgang Scherzinger
ISBN: 90-5210-461-1
Jaar: 2004
Bladzijden: 400, 20x27cm
Prijs: ongeveer € 50,00

Dit van oorsprong Duitse boek (uit 2000) is nu ook in het Nederlands vertaald waarbij er ook 5 extra bladzijden over de aantallen en verspijding in Nederland aan zijn toegevoegd. De eerste 111 bladzijden bevatten informatie over uilen in het algemeen, hun leefwijze en leefomgeving. De rest van het boek is gewijd aan de beschrijving van de verschillende soorten.