Resultaten van de roofvogel inventarisatie 2016


Over de gehele linie genomen was 2016 een roofvogels broedseizoen met best veel broedpogingen, waarbij er ook veel succesvol waren. Helaas lag het aantal jongen per geslaagd nest niet heel hoog. Het enige gevonden boomvalk broedsel had wel een mooi aantal jongen: 3 stuks, die ook allemaal uitgevlogen.

Dit jaar zijn we gestart met het kleurringen (blauw met zwarte letters) van buizerden. Kleurringen deden we al bij de slechtvalken, als onderdeel van het onderzoek dat de WSN (Werkgroep Slechtvalk Nederland) landelijk doet.
Waarom kleurringen ?

Kleurringen hebben als groot voordeel dat ze ook kunnen worden afgelezen met een telescoop of zelfs met een fotocamera met telelens. Dit houdt in dat de kans op een terugmelding aanzienlijk groter wordt, en dat er dan ook vaker vogels levend worden teruggemeld. Bij "normale" metalen ringen van het vogeltrekstation is aflezen eigenlijk alleen mogelijk als je de vogel of ring in de hand hebt: en dat is dus vaak een dode vogel of zieke vogel. Ook kunnen er meer meldingen van één bepaalde vogel binnenkomen, dit geeft een beter beeld van waar jonge vogels in eerste instantie naartoe gaan en waar ze zich uit eindelijk vestigen en hoe plaatstrouw ze zijn.

Het doel is dus meer terugmeldingen kunnen verzamelen en nog specifieker: we zijn ook erg benieuwd of we jongen uit de Hoeksche Waardse ook weer zullen aantreffen als broedvogels in de Hoeksche Waard. De meeste jongen trekken verder weg, maar uit eerdere terugmeldingen is gebleken dat sommige ook in de Hoeksche waard blijven wonen.

Juveniele buizerd met blauwe kleurring
10 juli 2016: Pas uitgevlogen jong met kleurring BT, worstelt (letterlijk) met een mol

Veel torenvalken waagden een broedpoging. Voor Oost waren dit er 24 en was alleen 2008 (met 26 paar) een beter jaar. Vier nesten hadden een 6 legsel, maar in maar één nest werden ook echt 6 jongen groot en in één ander nest vloog er zelfs helemaal geen jong uit: En dat schetst zo'n beetje het beeld van 2016 bij de torenvalken: redelijk veel uitval in de jongenfase. Van de 76 jongen in de tabel haalden minstens 15 jongen het uitvliegen niet.

De buizerd van Strijensas was ook weer actief: dit jaar broedde de zorgzame dame niet langs Sasseweg, maar 500mtr oostwaarts langs de Schenkeldijk. En ze viel dus gedurende 2-3 weken de passanten aldaar lastig, hardlopers met hun rondje langs de Sasseweg konden dit jaar opgelucht ademhalen. Dit jaar werd er, net zoals vorig jaar, maar één jong groot.

3 jonge buizerds op nest
24 juni 2016: 2 nesten aan de Oudendijk hadden 3 jongen, de meeste broedsels waren kleiner

De andere buizerds gedroegen zich wat meer "low-profile". Maar zoals al gezegd en ook in de tabel is te zien: niet met hele goede broedresultaten. In vergelijking met 2015 zijn er meer geslaagde broedsels, maar het totaal aantal jongen is behoorlijk lager, namelijk 56 tegenover 74 in 2015.

Jonge boomvalken
16 augustus 2016: 2 van de 3 jonge boomvalken van dit jaar
Bij de havik is het beeld vergelijkbaar met de buizerd.

Bij sperwer en bruine kiekendief is het probleem dat er te weinig territoria zijn vastgesteld om een goede vergelijking met het vorige jaar te maken.

Ook bij de boomvalk zijn er te weinig territoria gevonden, maar één om precies te zijn, maar de 3 jongen van dat nest zijn wel alle drie uitgevlogen en ook nog met een kleurring om. Deze ringen waren ter beschikking gesteld door Hanneke Sevink uit haar boomvalk kleurringproject. En daar bleek gelijk al dat het werkt (maar dat wisten we natuurlijk al van de slechtvalken) want op 10 september is één van die jongen gefotografeerd en afgelezen in de Biesbosch.

Dit jaar broedde er een nieuw paartje slechtvalken in Oud-Beijerland. De totaalteller voor de Hoeksche Waard kwam daarmee op 4 broedparen. De 3 geslaagde nesten leverden samen 4 jongen op en met 1,3 jong per geslaagd nest is ook bij deze soort de 'opbrengst' laag !

De cijfers voor 2016:

Van niet alle nesten is precies bekend of ze zijn geslaagd of mislukt. Daardoor is het mogelijk dat er bijvoorbeeld 10 broedpogingen zijn met 5 geslaagde en 2 mislukte pogingen. Van de overige 3 broedpogingen is dus niet (met zekerheid) bekend hoe het is afgelopen.


Oost 2016
(2015 tussen haakjes)
Actieve TerritoriaSuccesvolle ParenMisluktAantal JongenGem. Aantal Jongen
Buizerd 56 (61) 39 (36) 10 (19) 56 (74) 1,6 (2,1)
Havik 9 (8) 8 (6) 0 (0) 16 (15) 2,0 (2,5)
Sperwer 4 (4) 2 (3) 2 (1) 6(10) 3,0 (3,5)
Bruine kiekendief2 (9) 1 (5) 0 (1) 4 (11) - (2,2)
Boomvalk 1 (1) 1 (1) 0 (0) 3 (2) - (-)
Torenvalk 24 (14) 19 (10) 4 (4) 76 (38) 3,4 (3,8)
Slechtvalk 2 (2) 1 (1) 0 (1) 2 (2) - (-)
Totaal 98 (99) 71 (62) 16 (26) 153 (152)-


West 2016
(2015 tussen haakjes)
Actieve TerritoriaSuccesvolle ParenMisluktAantal JongenGem. Aantal Jongen
Buizerd 20 (24) 11 (13) 9 (8) 9 (16) 1,1 (1,2)
Havik 3 (3) 1 (1) 1 (1) 1 (2) - (-)
Sperwer 6 (6) 2 (3) 2 (1) 5 (5) 2,5 (1,7)
Bruine kiekendief 1 (1) - (-) - (-) - (-) - (-)
Boomvalk - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
Torenvalk 3 (2) 3 (-) 0 (-) 7 (-) 2,3 (-)
Slechtvalk 2 (1) 2 (1) 0 (0) 2 (4) - (-)
Totaal 35 (37) 19 (18) 12(10) 24 (27) -Jaarlijks gaan de onderzoeksresultaten in de vorm van zgn. nestkaarten naar de WRN en SOVON. Dit jaar stonden er op die nestkaarten ruim 950 waarnemingen en daarvoor wil ik de volgende personen weer hartelijk bedanken:

Ad Groeneveld, Els Marijs, Frank van Gessele, Guido Lafeber, Henno MacDaniel (Tennet), Jaap Schelling, Janus Verkerk, Joost van Wingerden, Marco Coenradi, Marco Lodder, Mariken Ketelaar, Michel Hitzerd, Remco Zielstra, Ronald in 't Veld, Sander Elzerman, Sjoerd Reinstra, de vogelopvang "Vogelklas Karel Schot" en de terreineigenaren.Nestbouw
27 maart 2016: Nestbouw
27 maart 2016:
Zo'n losse laag takken op een nest, waar je doorheen kan kijken, is een duidelijk teken dat er aan het nest gebouwd is (zie de inzet). Ook de lichte breukvlakken die je soms ziet geven aan dat het om recente bouwwerkzaamheden gaat.

En als er dan nog een havik staart over de nestrand uitsteekt.......
3 bevers voor een burcht
16 maart 2016: 3 bevers voor een burcht.
16 maart 2016:
Ik ken de verhalen: je staat met iemand bij een beverburcht, je praat zacht met elkaar en de bever komt even buiten kijken wie er aan zijn deur staat. Maar meegemaakt had ik het nog nooit.

En alle helemaal geen 3 bevers !

We inventariseren roofvogels, maar dit was toch wel de mooiste waarneming van die dag !