Resultaten van de roofvogel inventarisatie 2017


Over de gehele linie genomen was 2017 een topjaar voor de Hoeksche Waardse roofvogels met veel broedpogingen die ook nog eens veel jongen opleverden. Bijvoorbeeld: 2,3 jong per geslaagd buizerdnest is in de Hoeksche Waard ongekend hoog. Het zelfde geldt voor de torenvalk: 4,4 is ook nog nooit eerder gehaald......
Al met al een zeer productief jaar !

Het aantal buizerd territoria schommelt de laatste paar jaren rond de 60 maar wat dit jaar opvalt is dat er veel broedsels slaagden en dat die broedsels ook veel jongen op leverden. Ook dit jaar werden de jongen weer geringd met kleurringen, dus mocht u zo'n blauwe ring aflezen: dan horen wij het graag !

Juveniele buizerd met blauwe kleurring
Kleurringen aflezen is niet altijd even eenvoudig en vereist vaak enig geduld !

Een minder leuke buizerd ervaring hadden we in Ridderkerk-Rijsoord: daar werd een buizerdvrouw dood op het nest gevonden. Naast haar zaten 2 jongen van net iets meer dan 3 weken oud, gezond maar 25% te licht in gewicht. Ze zaten dan ook al paar dagen zonder eten. De jongen zijn naar de opvang gegaan en daar op gegroeid tot full-size, maar onervaren, jonge buizerds. De beste optie, bijplaatsen bij een ander nest, ging niet omdat alle nesten in gelijke leeftijdsklasse al 3 jongen hadden. Elk voordeel (het goede buizerdjaar) heeft z'n nadeel.

De 2 jongen zijn later samen losgelaten dmv van een zogenaamde soft-release. Daarbij vliegen ze vrij rond maar worden ze nog enige tijd bijgevoerd. (Later meer hierover in een apart artikel). Na röntgenfoto en sectie aan de oudervogel bleek dat ze niet geschoten was maar wel zeer verdacht voor vergiftiging. Opsporing technisch is hier aan helaas weinig te doen.

Het vierde slechtvalkpaar van de Hoeksche Waard dat vorig jaar opdook is helaas niet meer gezien. Het oostelijke paar heeft eindelijk besloten om de nestkast te gaan gebruiken die in 2011 voor het vorige paar in dit territorium door Tennet is geplaatst. Dit leverde 2 uitgevlogen jongen op. Het westelijke paar die in 2012 al direct voor de nestkast koos bracht ook 2 jongen groot. Het koppel van de Haringvlietbrug leverde 3 jongen op.

Bij bruine kiekendief, sperwer en boomvalk zijn de aantallen te klein om goed te kunnen vergelijken: een toevallig territorium meer erbij maakt dan soms al 100% verschil.

Ook dit jaar werd er een bruine kiek in een landbouwgewas (gerst) gemeld en wel door de oogstende boer. Gelukkig ging het goed: de jongen waren al fiks groot en zijn opzij gezet, zodat ze niet in de oogst verdwenen......

De havik is stabiel qua reproductie, wat dit jaar vooral opvalt is de voornamelijk toevallige vondst van 3 nieuwe territoria, waarvan er één mislukte. Bij de 2 andere nieuwe havik territoria vlogen wel jongen uit.

De torenvalken hadden een recordjaar, sinds we tellen (2001) hebben we nog nooit zoveel succesvolle nesten en zoveel jongen gehad. Een torenvalkpaar besloot zelfs maar boven een schuurdeur te gaan zitten, een kapot ruitje verschafte toegang tot die plek. Uit eindelijk bleek dat de jongen eigenlijk alleen op een vrij hangend zeil te wonen, waardoor ze nogal een naar beneden vielen en terug moesten worden gezet. Gelukkig werden er nog 2 jongen gezond groot. Na het broedseizoen is het kapotte raam dicht gemaakt en is er natuurlijk een torenvalkkast opgehangen.


2 jonge torenvalken in een wat merkwaardig nest
2 jonge torenvalken in een wat merkwaardig nest

Gulle gevers !
Het hierboven beschreven broedgeval van de torenvalk geeft aan dat nestkasten geen overbodige luxe zijn: de Werkgroep Roofvogels Hoeksche Waard bouwt en plaatst ze graag, maar dat kan niet zonder de benodigde materialen.
WJV onderhoudsbedrijf in Maasdam doneerde trespa voor 8 torenvalkkasten en de firma Dynniq stelt oude lantaarnpalen (uit de Hoeksche Waard) ter beschikking.

De cijfers voor 2017:

Van niet alle nesten is precies bekend of ze zijn geslaagd of mislukt. Daardoor is het mogelijk dat er bijvoorbeeld 10 broedpogingen zijn met 5 geslaagde en 2 mislukte pogingen. Van de overige 3 broedpogingen is dus niet (met zekerheid) bekend hoe het is afgelopen.


Oost 2017
(2016 tussen haakjes)
Actieve TerritoriaSuccesvolle ParenMisluktAantal JongenGem. Aantal Jongen
Buizerd 60 (56) 50 (39) 6 (10) 98 (56) 2,3 (1,6)
Havik 12 (9) 8 (8) 1 (0) 16 (16) 2,0 (2,0)
Sperwer 5 (4) 3 (2) 1 (2) 9 (6) 3,0 (3,0)
Bruine kiekendief4 (2) 4 (1) 0 (0) 14 (4) 3,5 (-)
Boomvalk 4 (1) 2 (1) 0 (0) 4 (3) 2,0 (-)
Torenvalk 25 (24) 24 (19) 1 (4) 106 (76) 2,5 (3,4)
Slechtvalk 2 (2) 2 (1) 0 (0) 5 (2) 2,5 (-)
Totaal 112 (98) 93 (71) 9 (16) 252 (153) -


West 2017
(2016 tussen haakjes)
Actieve TerritoriaSuccesvolle ParenMisluktAantal JongenGem. Aantal Jongen
Buizerd 17 (20) 14 (11) 2 (9) 18 (9) 1,3 (1,1)
Havik 2 (3) 1 (1) 0 (1) 1 (1) 1 (-)
Sperwer 4 (6) 1 (2) 0 (2) 1 (5) 1 (2,5)
Bruine kiekendief - (1) - (-) - (-) - (-) - (-)
Boomvalk 2 (-) 1 (-) - (-) 2 (-) 2 (-)
Torenvalk 3 (3) 3 (3) 0 (0) 13 (7) 4,3 (2,3)
Slechtvalk 1 (2) 1 (2) 0 (0) 2 (2) 2 (-)
Totaal 29 (35) 21 (19) 2 (12) 37 (24) -Jaarlijks gaan de onderzoeksresultaten in de vorm van zgn. nestkaarten naar de WRN en SOVON. Dit jaar stonden er op die nestkaarten ruim 1100 waarnemingen en daarvoor wil ik de volgende personen weer hartelijk bedanken:

Ad Groeneveld, Dick van Houwelingen, Els Marijs, Frank van Gessele, Guido Lafeber, Henno MacDaniel (Tennet), Jaap Schelling, Janus Verkerk, Joost van Wingerden, Marco Coenradi, Marco Lodder, Mariken Ketelaar, Michel Hitzerd, Niels Godijn, Remco Zielstra, Ronald in 't Veld, Sander Elzerman, Sjoerd Reinstra, Theo Leijdens, Wilson Westdijk, de vogelopvang "Vogelklas Karel Schot" en de terreineigenaren.Sperwerman uit loods bevrijd
3 november 2017: Sperwer uit loods bevrijd! Foto: Ijona (Dierenambulance)
3 november 2017:

In 's Gravendeel was een sperwer een loods van een metaal- bewerkingsbedrijf binnengevlogen.

De loodsdeur openhouden wilde niet helpen, zoals dan wel vaker gebeurd bleef de vogel hoog rondjes vliegen of hoog zitten: en bij gebrek aan eten is dat geen goede situatie.

Gelukkig kon hij worden gevangen en is direct aan de rand van het industrieterrein weer los gelaten.

En geef het maar toe:

een knap koppie, toch ?

Deja Vu (23 april 2015)Siamese abeel
22 april 2017: Siamese Abeel !
22 april 2017:

In een bosje langs de A29 kwam ik deze merkwaardige abeel tegen.

Nieuwe torenvalkenkast
17 maart 2017: Vers geplaatste trespa torenvalkenkast (ter vervanging van gesneuvelde houten kast)