Vorige edities van de Home pagina.
De externe links in deze artikeltjes zijn mogelijk niet meer geldig.


24 juni 2012
Een illusie armer...
Roofvogelvergiftiging in de Hoeksche Waard.
naar vorige edities
Vergiftigde buizerd De Hoeksche Waard had ooit (midden jaren 80 van de vorige eeuw) een uitgebreide zaak van roofvogelvervolging. Daarna leefden we in de gedachte dat er in de rest van Nederland roofvogelvervolging voorkwam maar dat we er in de Hoeksche Waard gelukkig geen last meer van hadden.

Dit bleek een illusie.

in mei 2012 werden er in Klaaswaal 2 dode buizerds gevonden naast een karkas van een duif: een slecht teken ! Na onderzoek werd duidelijk dat het inderdaad ging om vergiftiging met een verboden landbouwgif.

"Wie doet nu zoiets ?!" wordt mij dan vaak verontwaardigd gevraagd. Landelijke ervaring leert dat meestal gaat om jagers en in mindere mate duivenhouders. En waarom ? Er wordt wel eens een postduif gepakt door buizerds, maar dit is maar een relatief klein aandeel in het buizerddieet. Jagers, vooral de "oude garde", zien in roofvogels een bedreiging voor "hun" jachtwild (jonge hazen en jonge fazanten) en vinden dat er tegenwoordig veel te veel roofvogels zijn. Ze vergeten gemakshalve dat de roofvogels, na het door DDT veroorzaakte dal, eindelijk weer op een normaal niveau zijn. De natuur laat dat soort dingen niet scheef groeien: de matige resultaten van dit jaar horen bij dat beeld van zelfregulering in de natuur.

Vervolging van zo'n misdrijf (want dat is het) is lastig: er ligt zelden een briefje bij met de naam van de dader. Bij deze willen we iedereen vragen om te helpen om deze walgelijke praktijken te stoppen en verdachte dingen te melden.

Meer informatie vind u in dit artikel over roofvogelvervolging.


15 maart 2010
Gezocht: vrijwilligers (M/V)
voor het inventariseren van roofvogels.
naar vorige edities
Torenvalkvrouwtje in nestkast Is roofvogelonderzoek een hobby voor ú ? Dat ligt eraan: als u graag buiten in de natuur bent, graag naar roofvogels kijkt, als u een verrekijker heeft en een beetje kwajongen (of kwameisje) bent en dus niet bang bent om een bosje te doorzoeken dan zou vrijwilliger bij onze werkgroep best iets voor u kunnen zijn. Bovendien is het broedseizoen zojuist weer begonnen en is dit dus dé tijd om zich bij ons aan te sluiten. Enige vogel-kijk-ervaring helpt natuurlijk maar is niet per-sé noodzakelijk.

We kunnen versterking gebruiken voor het inventariseren van alle soorten, maar momenteel zijn we dringend op zoek naar één of twee vrijwilligers voor het onderzoeken van torenvalken.

Het torenvalk onderzoek bestaat uit het enkele malen per broedseizoen* bezoeken van de torenvalkkast locaties in de oostelijke helft van de Hoeksche Waard. Daarbij wordt de inhoud van de kasten geïnspecteerd met behulp van een camera op een uitschuifbare aluminium stok en een laptop. Het gaat dan om 3 inventarisatieronden van 2 á 3 dagdelen en wat extra tijd voor het administreren van de bevindingen. De eerste ronden wordt u begeleid door ervaren leden van de werkgroep. De benodigde materialen zijn uiteraard aanwezig.

Heeft u vragen of interesse, bel dan met 078-6762160 (19:00 - 21:00) of mail ons !

Meer informatie over torenvalken

* Inventarisatie ronden tussen eind april tot eind juni.


27 juli 2009
Project: ButeoCam
 
Camera bij buizerdnest Buizerden broeden in een nest in een boom en hééééél soms in een nest op de grond. In beiden gevallen is dat zelden vlakbij een stopcontact, maar in 2005 hadden we de mogelijkheid om een camera te installeren bij een buizerdnest met 3 jongen. Het is al weer even geleden, maar nu zijn het verhaal, de foto's en zelfs delen van het video materiaal te bekijken.

Meer weten over het leven van dit buizerdpaar? Hoe is hun dagindeling? Wie brengt het voedsel: het mannetje of het vrouwtje? Welke prooien worden er zoal gebracht?

Lees dan het verhaal over 21 dagen uit het leven van een buizerdfamilie.
Of als u haast heeft: u kunt ook direct naar de foto's of de video's3 mei 2009
2009: Nieuwe rondes . . . Nieuwe kansen
 
Torenvalk op berijpte tak Het is al weer even geleden, maar dit jaar begon met prachtige winterse plaatjes. Helaas betekende al dat bevroren water en aarde ook zware tijden voor nogal wat vogelsoorten, zoals bijvoorbeeld de ijsvogel (in weerwil van zijn naam).

Het heldere en koude weer in begin januari - en met name de sneeuw / rijp bedekking in het tweede weekend - was ook goed voor de wintertelling, er werden dan ook hoge aantallen "gescoord" !

Het broedseizoen is al weer even aan de gang, met name de slechtvalken hebben al weer jongen. Op de Dit Jaar pagina is het broedseizoen 2009 geopend.

Op de foto's pagina zijn een aantal nieuwe foto's geplaatst.26 januari 2009
Alles wat u altijd al wilde weten...de Bruine kiekendief
 
Bruine kiekendief Nadat op 14 september 2008 een gezenderd vrouwtje bruine kiekendief over de Hoeksche waard vloog, kon het niet uitblijven: een eigen pagina voor deze reislustige roofvogelsoort!
Deze 'special' is de laatste in de serie van de informatie pagina's over de roofvogelsoorten die in de Hoeksche Waard broeden: de Buizerd, de Torenvalk, de Sperwer, de Havik, de Bruine kiekendief, de Boomvalk en de Slechtvalk.

Op de foto links een bruine kiekendief met op de kop nog een mix van donkere jeugdveren en de lichter gekleurde veren van het volwassen kleed.

Een andere 'grote' verandering is de toepassing van de luchtfoto's van Google-maps voor de melden-pagina en de aanwijs-pagina.


24 september 2008
Gezenderde bruine kiek over de Hoeksche Waard
 
Gezenderde vrouw bruine kiekendief Op 14 september zagen Menno Korbijn en Peter de Barse tijdens een trekvogeltelling in de Hoeksche Waard een gezenderd vrouwtje bruine kiekendief overvliegen. Al snel wordt bekend dat het om een Zweedse vogel gaat die in 2005 is uitgerust met een zender. De zender werkt nog prima en levert nu dus al gedurende meer dan 3 jaar een schat aan informatie over de het leven en de bewegingen van deze bruine kiek.

Gerard Ouweneel schreef er het volgende artikel (updated) over.
De foto is een "artist's impression", oftewel: de antenne is erbij getekend !


24 juni 2008
WWW.WEIDEVOGELS-HW.NL
 
Grutto Naast www.roofvogels-hw.nl is er nu ook www.weidevogels-hw.nl !

Weidevogelnesten worden nogal eens slachtoffer van landbouwwerkzaamheden: menig nest verdwijnt onbedoeld onder een mechanisch landbouwwerktuig.

De Weidevogelgroep Hoeksche Waard houd zich bezig met het actief beschermen van deze weidevogelnesten. In overleg met de betreffende boeren worden de weidevogelnesten die zullen worden bedreigd door landbouw-werkzaamheden door vrijwilligers van de weidevogelgroep opgespoord en gemarkeerd. Tijdens het bewerken van het land kunnen de nesten dan worden ontweken of verlegd om zo de nesten te redden van een wisse dood !

De Weidevogelgroep heeft nu dus ook een website: www.weidevogels-hw.nl !


10 maart 2008
The Heat is On !
 
Parende buizerds De lente is weer begonnen ! Meteorologisch gezien begon de lente op 1 maart, ironisch genoeg met een flinke partij wind die ongetwijfeld de nodige oude nesten uit bomen deed waaien (in ieder geval één nest in de Hoeksche Waard).

Het buizerdpaar op de foto hiernaast is ook duidelijk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe broedseizoen. Voor het oplettend oog zijn de tekenen van de start van een nieuw broedseizoen al langer zichtbaar: de paren brengen meer tijd met elkaar door, en op het nest van vorig jaar verschijnt soms een nieuwe laag van losse takken, een duidelijk teken dat er weer aan het nest wordt gebouwd. Sommige buizerden bouwen een nieuw nest, anderen knappen het nest van vorig jaar weer op. Soms worden er zelfs meerdere nesten opgeknapt om pas later een definitieve keuze te maken.

Deze foto is gemaakt op zaterdag 8 maart, nabij Puttershoek.


5 februari 2008
1 , 2 , 3 ... 9.999 , 10.000 , 10.001 ... 19.999 , 20.000 !
 
Havik In januari 2008 ging het aantal bezoeken over de 20.000 ! Opmerkelijk hierbij is dat de eerste 10.000 bezoeken 'pas' na anderhalf jaar waren bereikt en de tweede 10.000 slechts 10 maanden later een feit waren.

Speciaal voor deze gelegenheid: bureaublad achtergronden !

In de serie "Alles wat u altijd al wilde weten, maar nooit durfde te vragen..." dit keer de KILLER PUR SANG, de havik.

Deze indrukwekkende rover is niet voor niets het boegbeeld van de Werkgroep Roofvogels Nederland (WRN).


6 december 2007
Hoor wie klopt daar, kinderen....
 
Steenuil ondergaat APK Op 7 december 2003 verwachtte niemand in het huis aan de Maasweg meer dat er iets door de schoorsteen na beneden zou komen. Daarom brandde er een gezellig vuurtje in de open haard in de huiskamer.

Groot was dan ook de verbazing van de vrouw des huizes toen er ineens een steenuil vanuit de schoorsteen de huiskamer in vloog !!!

Omdat wij daar ook komen voor de torenvalkkast werd ik gebeld om de in de huiskamer opgesloten steenuil te vangen. Het vertederende uiltje was snel gevangen en is (na een grondige inspectie van de ledenmaten en de conclusie: "alles doet het nog") direct weer vrij gelaten. Eind goed, al goed.

In de serie "Alles wat u altijd al wilde weten, maar nooit durfde te vragen..." dit keer de sperwer


6 november 2007
De resultaten van 2007
 
4 jonge torenvalken Zoals hier al eerder is gemeld, is het "een goed muizenjaar" geweest. Als gevolg hiervan hebben de typische muizeneters zoals kerkuil, torenvalk maar ook de buizerd er ook een goed jaar opzitten.

In 2007 zijn er in de oostelijke helft van de Hoeksche Waard 87 roofvogel territoria geïnventariseerd: 47 paar buizerd, 6 paar sperwer, 6 paar Havik , 21 (!) paar torenvalk, 5 paar boomvalk, 1 paar slechtvalk en 1 paar zwarte wouw.

Maar er is meer, want dit jaar zijn er in de westelijke helft van de Hoeksche Waard ook weer roofvogel territoria geïnventariseerd, 14 in het totaal, namelijk 9 paar buizerd, 2 paar sperwer, 1 paar Havik , 1 paar torenvalk en (nog) 1 slechtvalk !

Resultaten van 2007


1 september 2007
Alles wat u altijd al wilde weten (maar nooit durfde te vragen) over . . .
 
Slechtvalk De komende tijd zal er voor alle soorten roofvogels die broeden in de Hoeksche Waard een extra informatie pagina komen. Die informatie pagina's waren er al voor de buizerd en de torenvalk en is nu ook beschikbaar voor de slechtvalk.

De komende maanden zullen ook de sperwer, havik, bruine kiekendief en de boomvalk een eigen pagina krijgen.

Dit jaar zijn er in de oostelijke helft van de Hoeksche Waard 87 roofvogel territoria geïnventariseerd: 47 paar buizerd, 6 paar sperwer, 6 paar Havik , 21 (!) paar torenvalk, 5 paar boomvalk, 1 paar slechtvalk en 1 paar zwarte wouw.

Hierover later meer ...


20 augustus 2007 
Muizen cyclus ?
 
Voedselvoorraad De grootte van de veldmuizen populatie verschilt van jaar tot jaar. Om nauwkeuriger te zijn: er zit een "golvende beweging" in van 3 á 4 jaar. Dat wil zeggen dat er altijd één of twee jaren zijn met méér muizen gevolgd door één of twee jaren met minder muizen. Daarna zijn het er weer meer dan weer minder; enzovoort

Deze populatie dynamiek, zoals dat met een mooi woord heet, is terug te vinden in de diersoorten die voor hun voedsel afhankelijk zijn van de veldmuis zoals de kerkuil, torenvalk, in mindere mate ook de buizerd.
Dit jaar bleek een goed muizenjaar (lokaal werd er zelfs geklaagd over een "muizenplaag") en dit was dan ook onmiddellijk te merken in het aantal broedende torenvalken en het gemiddelde aantal eieren dat ze legden. Beiden waren namelijk aanzienlijk hoger dan vorig jaar.

Eén valkenpaar maakte het helemaal bont: tijdens het ringbezoek troffen we een halve familie veldmuis aan: een moedermuis en vijf-en-een-half jong, zie de foto hierboven (de aanblik van het halve jong heb ik u willen besparen).

Uiteraard hebben we hun maaltijd na het fotograferen weer terug gelegd in de nestkast !


15 augustus 2007 
Living on the EDGE !
 
Leven op/over het randje, foto: Arjan Leeuwenburgh Dit item zal wel een glimlach aan Janus Verkerk ontlokken, die mijn vorige auto ook al eens uit een slootkant heeft gesleept, maar dit keer heb ik mezelf weer ruim overtroffen.

Op vrijdagavond 20 juli ging ik een "rondje hoogspannings masten doen" om de boomvalknesten te inventariseren. Vaak draai ik dan mijn auto even achteruit een dammetje op, om vandaar de hoogspanningsmasten te inspecteren.

Zo ook die avond, alleen 1 centimeter te veel naar rechts . . . en beide rechterwielen gleden over de rand en de mazda stond op z'n bodemplaat !

Onmiddelijk Ronald en Arjan gebeld, allebei trotse eigenaar van een 4x4, om een maximum aan grip en sleepkracht te verzamelen. Arjan maakte bij aankomst glunderend de foto van hiernaast (hé, waar heb je anders vrienden voor ?) Na enig beraad besloten we het voorwiel maximaal naar links te sturen en zo met een sleepkabel het wiel weer de brug op te trekken. Gelukkig kregen we de wagen zonder al te veel geschraap over het beton weer terug op de weg.

Moraal van dit verhaal: "Als er één wiel over de dam is, volgen er meer" (ik denk dat ik voorlopig maar thuis blijf)

Foto: Arjan Leeuwenburgh (foto met enig leedvermaak genomen)


15 juli 2007 
Jonge zeearend uitgevlogen
 
Jonge Zeearend (Staatsbosbeheer) Zondag 8 juli om 14.20 uur is de jonge zeearend in de Oostvaardersplassen uitgevlogen. Het jong is dit jaar, in tegenstelling tot vorig jaar, wel geringd (foto).
Ze (het is een vrouwtje) zal nog zo'n 2 maanden door d'r ouders gevoerd worden en dan zal ze het echt alleen moeten rooien ! Videobeelden van het ringen en uitvliegen kunt u vinden op de site van Staatsbosbeheer

Hier in de Hoeksche Waard zijn de jonge buizerden en haviken ook uitgevlogen op één buizerdnest na. Dit nest is hoogst waarschijnlijk een nalegsel van een buizerd die op 14 en 21 april al broedend is gezien op een nest 170 meter verderop.

Er lijkt iets mis te zijn gegaan want dit nest was op 12 mei en 22 juni verlaten terwijl het andere legsel pas op 2 mei gelegd is ! Ter vergelijking: de andere buizerds legden hun eerste ei tussen 30 maart en 14 april (gemiddeld 4 april, n=15).

De buizerd Mevrouw Roze (zie archief) heeft ondertussen 2 jongen grootgebracht.

De torenvalken zijn zo goed als allemaal uitgevlogen (het was een prima torenvalken jaar), de sperwers ook al uitgevlogen of zullen zeer binnenkort volgen.

Foto: Staatsbosbeheer (24-05-2007)


27 mei 2007 
Weer een oude bekende: Mevrouw Roze
 
Buizerd Mevrouw Roze De wirwar van veren en takken op de foto hiernaast zijn 2 copulerende buizerds met, in de rode cirkel, een roze ring nog net zichtbaar.
Zoals bij torenvalk Mw. Blauw (zie archief) al is vermeld laten we soms herstelde roofvogels los voor de vogelopvang. Zo ook met mevrouw Roze:

In het naseizoen van 2006 beschadigde ze haar vleugel en werd ze door Arjan gevangen en naar de vogelopvang "Karel Schot" gebracht. Op 30 september 2006 is ze (ondertussen hersteld) in haar eigen territorium weer losgelaten en gelukkig vergaat het haar dus klaarblijkelijk goed.

Op 11 april 2007 ontmoette ik haar en haar man weer aan de Hoeksche Weg: ze hadden al een nest gebouwd en begonnen dit jaar opnieuw een broedpoging. De poging in 2006 langs de Oud Bonaventurasedijk mislukte. Waarschijnlijk was het kraaienest niet stevig genoeg: op 19 mei 2006 zat ze er nog op. Ruim een week later was het nest, op een paar takjes, na verdwenen.


28 maart 2007 
Big Brother 2007
 
Meekijken met webcams Het broedseizoen gaat langzamerhand weer van start, zeker voor de vroege starters zoals de slechtvalk, buizerd en de havik. Dit betekent ook dat er weer kan worden meegekeken met behulp van allerlei webcams!
En neem van mij aan: dat is echt heel leuk ! Zo kan je bijvoorbeeld zien dat het mannetje niet alleen voor het eten zorgt maar af en toe ook het wijfje aflost zodat zij de vleugels kan strekken.
Een persoonlijke favoriet is de webcam van Kaver en Mariah, een slechtvalk- paartje dat broed op een gebouw in Amerika. Favoriet omdat er 4 camera's op één nest zijn gericht, en één van die 4 camera's heeft nog een knap hoge resolutie ook. (foto hiernaast)

Meekijken met webcams Absoluut ook de moeite waard zijn de slechtvalken van de Mortel, een paartje dat broedt op het KPN-toren in het Brabantse de Mortel. Met name heel bijzonder omdat het hier gaat om video beelden met geluid (i.p.v. foto's).

Op ongeveer dezelfde manier (video maar zonder geluid) kunnen we ook meegluren met het eerste paar in Nederland broedende zeearenden. Vorig jaar broedden ze voor het eerst in de Oostvaardersplassen en brachten succesvol één jong groot. Nu al hebben ze hun eigen webcam-show ! (foto hiernaast)


Arie Verhoef mailde nog een erg leuke link: BeleefDeLente.nl met webcams bij o.a. torenvalk en steenuil.12 maart 2007 
Komt dat zien !   Komt dat Zien !
 
Aankondiging dialezing Na tien jaar is hij er dan (eindelijk) weer: de lezing over roofvogels in de Hoeksche Waard.


Naast vele foto's van de verschillende soorten, kunt u ze ook in het 'echt' bewonderen; van een groot aantal soorten zijn er op opgezette exemplaren te zien.


Met de nadruk op de roofvogels die in de Hoekse Waard broeden zal er uitgebreid worden stil gestaan hoe u de verschillende soorten kan herkennen en in welke leefomgeving ze zijn te vinden.


Kom langs en maak kennis met de rustige buizerd, de doldrieste sperwer en de super-sonische slechtvalk !


24 januari 2007 
Mevrouw Blauw; "Born to be WILD !"
 
Torenvalk Mw. Blauw, Bovenweg Strijen Soms laten we voor de Vogelopvang "Karel Schot" herstelde roofvogels los.
Het is altijd prachtig om die beesten weer de vrijheid in te zien vliegen, daar horen ze tenslotte thuis en niet in een kooi of op een roofvogelshow.

De vogels worden in samenwerking met een ringer geringd en krijgen van de vogelopvang ook een kunstof kleurring om. Meestal gaat het om beesten die ook in de Hoeksche Waard zijn gevonden, soms daarbuiten. Ze zullen zelf een geschikte plek zoeken om hun leven te hervatten, mogelijk ook buiten de Hoeksche Waard.

Soms echter blijven ze hier zoals bleek met een vrouwtje torenvalk met een blauwe ring, mevrouw Blauw. Mevrouw Blauw is op 18 februari 2006 losgelaten in het Oude Land van Strijen en werd daar op 18 maart een paar honderd meter verderop op een hekje gefotografeerd. Ook op 28 juli werd ze in prima conditie gesignaleerd, biddende boven het Oude Land van Strijen.

Mocht u roofvogels met een kunstof kleurring zien dan horen we het graag van u.


6 september 2006
Roofvogelvervolging neemt toe !
 
Vergiftigde rode wouw. Foto: Janus Verkerk Steeds vaker worden roofvogels geschoten of vergiftigd, of wordt hun nest verstoord of vernietigd of worden hun jongen gedood. Op zich zijn deze walgelijke praktijken niets nieuws. Maar behalve dat het steeds vaker voor lijkt te komen, komen er steeds nieuwe bedreigingen bij: de jongen worden tegenwoordig nog al eens gestolen voor de illegale roofvogelhandel.

De foto hiernaast toont een vergiftigde rode wouw naast het met gif bewerkte aas. De vermoorde vogel werd in november 1986 gevonden op de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen. (Foto: Janus Verkerk)

Schattingen wijzen uit dat het jaarlijks om enkele honderden roofvogels en eieren gaat !

Meer informatie over roofvogelvervolging.20 juli 2006 
Jonge zeearend groeit gestaag !
 
Jonge zeearend, Foto: Vincent Wigbels Het paar zeearenden dat dit jaar voor het eerst in Nederland broedde, heeft nu één jong grootgebracht. Het jong is nu hard bezig met zijn vliegoefeningen, zie de foto hiernaast (foto: SBB, Vincent Wigbels).

Eind maart begonnen de zeearenden met broedden en begin mei, na een broedduur van 38 dagen kwam het jong uit het ei. Het jong is nu aan het einde van zijn nestperiode van 80-90 dagen en is nu zo groot als een volwassen vogel. Ter vergelijking: een jonge torenvalk is na nog geen 30 dagen al 'klaar' om de wijde wereld in te vliegen !

Jonge zeearenden zijn vrijwel geheel donkerbruin en missen de lichte kop en de witte staart van een volwassen beest.

Meer informatie vind u op de website van Staatsbosbeheer.
Daar vind u ook nog een prachtig stukje
FILM over de zeearendenfamilie !1 juni 2006 
Groot Nieuws !
 
Oostvaardersplassen vanuit de lucht Groot zijn ze zeker, die zeearenden: kop tot staart bijna een meter, een spanwijdte tot wel 2,4 meter en een gewicht tot maar liefst 7,5 KG!

2006 zal de roofvogelgeschiedenis in gaan als het jaar waarin de zeearend weer broedde in Nederland. In de Oostvaardersplassen (foto links) in de Flevopolder (het grootste kunstmatige eiland ter wereld) heeft een paar zeearenden de stap gewaagd en is een nest begonnen.

Er is in het verleden nog een discussie geweest omdat het Wereld Natuur Fonds zeearenden in Nederland wilde uitzetten. Die discussie is nu dus achterhaald: de zeearenden namen het heft in eigen hand en begonnen eind maart met broeden, en eind april zijn de jongen uit het ei gekomen.

Hoeveel jongen is nog niet te zeggen omdat de jongen nog te klein zijn om het betrouwbaar te kunnen waarnemen, aldus Staatsbosbeheer. Nu maar hopen dat ze de harde regenbuien en de harde wind van afgelopen weken in goede gezondheid hebben overleefd !

De Oostvaardersplassen is een prachtig natuurgebied van Staatsbosbeheer, het grootste gedeelte is afgesloten voor bezoekers (gelukkig voor de zeearend, die houd wel van rust) maar er zijn voldoende wandelingen en uitkijkpunten om het gebied goed te kunnen bekijken. Meer informatie vind u op de website van Staatsbosbeheer.1 mei 2006 
Voor de BinnenBlijvers . . . DVD's en boeken
 
Roofvogel DVD's Niet altijd is het een geschikte gelegenheid om lekker het veld in te gaan om te genieten van de natuur in het algemeen en (roof)vogels in het bijzonder. Bij ziekte, slechte weer, of gewoon omdat het 's avonds al donker is kan je, behalve vogelnest-webcams op het internet bekijken, ook een goede roofvogel-film opzetten of een goed roofvogel-boek pakken.

Op de Meer Info pagina vind u wat nieuwe beschrijvingen van het nieuwe prachtige roofvogelboek uitgegeven door de vogelbescherming en vijf DVD's met adembenemende beelden over roofvogels.

Veel lees en kijk plezier !


23 maart 2006 
Roofvogel wintertelling 2006
 
Buizerd in de sneeuw Al vele jaren houd de vogelwerkgroep van de Hoeksche Waard in het begin van januari een roofvogeltelling. Tijdens deze wintertelling worden dus zowel "onze Hoeksche Waardse" roofvogels (behalve onze bruine kiekdieven en boomvalken; zij trekken naar Afrika) als de overwinterende gasten uit het noorden geteld.

Elke teller krijgt een "blok" van 5 bij 5 Km toegewezen. Dit blok moet op een dag binnen bepaalde datumgrenzen (dit jaar zaterdag 14 t/m zondag 22 januari) worden geteld, met de voorkeur voor het eerste weekend. Per auto, fiets of te voet wordt het hele gebied afgezocht en worden alle roofvogel waarnemingen geteld en op een kaart ingetekend.
Opmerkelijk zijn de schommelingen in het aantal torenvalken over de jaren, ongetwijfeld een gevolg van wisselingen in de veldmuizen stand.

Op de wintertelling pagina vind u de volledige resultaten van de wintertelling van 2006 en een overzicht van de tellingen van de afgelopen jaren.


9 januari 2006 
Buizerd neemt het op tegen vliegtuig.... en verliest !
 
Buizerd vindt de dood op Schiphol Dat nogal wat vogels de dood vinden als verkeersslachtoffer was al bekend, maar dat één van 'onze' buizerds bijna een jaar later zou worden teruggemeld vanaf Schiphol hadden we ook niet verwacht.

In samenwerking met ringers proberen we elk jaar een aantal roofvogels te ringen. Een terugmelding over een geringde vogel is vaak iets van gemengde gevoelens: het blijft leuk om "nog wat van de vogels te horen" (en levert ook belangrijke informatie op) maar helaas gaat het vaak om vogels die dood zijn gevonden.

Gelukkig zijn er ook genoeg gevallen waarbij de vogel het er beter vanaf brengt.
Meer informatie over ringen, het nut van ringen en terugmeldingen.


4 oktober 2005
Foto's kijken? . . . Foto's lezen!
 
Geringde en gestempelde buizerd, Oostvaardersplassen, 1999 In de winter van 1999 nam ik, bij de Oostvaardersplassen in de Flevopolder, deze foto van een lichte buizerd. Toen ik thuis de afdrukken terug kreeg (ja, dat was nog in analoge tijd) bleek dat de vogel getallen (6097247) op zijn vleugels had staan !

Na enige tijd kwam ik in contact met de ringer/stempelaar van de vogel. De buizerd bleek kort voor de dag dat ik de foto nam voor onderzoek gevangen en geringd te zijn. Om de kans op een terugmelding te vergroten zijn de veren toen ook bestempeld met het ringnummer. Immers, elke geruide veer kan weer worden gevonden. Helaas kreeg ik ook te horen dat de vogel kort erna dood is gevonden. De vogel was mogelijk op de foto al gewond, de donkere nattigheid op zijn buik is waarschijnlijk bloed.
Eerste jaars slechtvalk, Oude land van Strijen, 2005
Op 9 juli 2005 kwam ik dit beest tegen in het Oude Land van Strijen: een jonge slechtvalk ! Thuisgekomen kon ik op het scherm van mijn computer de kleurring om de rechterpoot moeiteloos aflezen: Q6, om de linkerpoot zat overduidelijk een normale metalen ring, maar daar was niets van af te lezen.

Van de Werkgroep Slechtvalk Nederland kreeg ik te horen dat het een eerste jaars jong was (dus geboren in 2005) en wel van het nabij gelegen industrieterrein Moerdijk ! Ze hadden nooit verwacht dat iemand Q6 zou kunnen aflezen, maar ook O6 of 06 hadden allemaal naar dezelfde vogel geleid.

Het is altijd weer leuk als er op een foto niet alleen iets te zien valt, maar ook iets te lezen . . .


Pleegouders voor een verongelukt nest torenvalken, 9 juli 2005:
De 4 kandidaat pleegtorenvalken

Pleegouders gezocht !

Op donderdag 23 juni kregen wij van de Vogelklas Karel Schot 4 jonge torenvalken waarvoor een pleeggezin moest worden geregeld. Deze ongelukkige torenvalkjes woonden tot voor kort in een schoorsteen die helaas naar beneden is komen zetten. Van de oorspronkelijke 6 jongen overleefden 2 de val niet.

Het bijplaatsen in een ander nest is (mits zorgvuldig gedaan) verreweg de beste optie, de torenvalken doorlopen dan een 'normalere jeugd' dan wanneer ze in het asiel opgroeien. Belangrijk is wel dat de jongen van gelijk leeftijd zijn en dat de belasting voor het gastouderpaar niet onredelijk is.

Wij hadden op dat moment 3 mogelijke gastouderparen, waarvan er één afviel omdat de 3 jongen van dat paar redelijk mager waren voor hun leeftijd. We hebben besloten om de 4 jongen te verdelen over de 2 overgebleven gastouderparen. Inmiddels zijn alle jongen uitgevlogen !

Op de foto zijn de pleegjongen te zien. Van de vogelklas hadden ze een gekleurde ring meegekregen, op de foto is bij het jong links boven nog net de groene ring te zichtbaar. Mocht u de komende weken een torenvalk in uw kijker zien: let dan even op of hij rechts een metalen ring en links een kunststof kleurring heeft: groen en blauw in de buurt van Mookhoek, geel een rood in de buurt van het recreatieoord Binnenmaas, dan horen we dat graag van u !


Webcams, 11 mei 2005:
Mannetje Kaver (links) en vrouwtje Mariah BIG BROTHER (het plezier van meekijken)

Er zijn intussen al een aardig aantal camera's bij vogelnesten geplaatst. Dankzij internet zijn die beelden ineens wereldwijd zichtbaar! Zo kunt u 's avonds, als het in Nederland allang donker is, gewoon verder "vogelen" en kijken naar bijvoorbeeld een slechtvalk in de Verenigde Staten !

Als een firma zoals Kodak daaraan mee gaat doen (die wel willen laten zien dat ze een mooi plaatje kunnen schieten) dan moet dat natuurlijk gelijk met 5 camera's! En één daarvan is ook nog eens een camera met een relatief hoge resolutie. Dat moet wel garant staan voor mooie beelden.

Recent (Maandag 9 mei 2005) kroop het 1e jong uit het ei, neem een kijkje bij Kaver & Mariah , de "Kodak slechtvalken" in Rochester, NewYork, USA.
Klik ook even op: "View / download full size picture" onder het plaatje, en ook op: "4 Camera View" links van het plaatje.
Vrouwtje Mariah met 2 net uitgekomen jongen
Bovenste foto: Kaver (links, even op de eieren) en Mariah.
Onderste foto: Mariah met 2 jongen en een verse prooi.

Maar het hoeft niet ver van huis te zijn: Onze eigen Werkgroep Slechtvalk Nederland heeft live beelden van 4 slechtvalkkasten (ééntje is bezet door een nijlgans) en één torenvalkkast. Het nest in Nijmegen heeft ook pas jongen (zondag 8 mei uitgekomen)!

Nog wat leuke camera's:
Torenvalk in een plantenbak in Tel Aviv
Slechtvalk en 3 torenvalken in Italië
Een koningsruigpootbuizerd

En nog een lijst met WebCamsBeroemde roofvogels, 15 april 2005:
Lola (links) en PaleMale (rechts), Central Park, New York
PALE MALE

Soms wordt je als roofvogel wereldberoemd ! Dat gebeurde ook met "Pale Male" (Engels voor "bleke man"), een mannetje roodstaart-buizerd die vanaf 1995 succesvol broedt op de gevel van een luxe appartement aan 5th Avenue, New York.
New York ? Ja inderdaad, grenzend aan Central Park, vol met mensen maar ook: duiven, ratten en muizen. Pale Male (rechts op de foto) verscheen winter 2004 zelfs op het Nederlandse nieuws omdat de eigenaar van het appartement het nest heeft laten verwijderen. Dit leverde wereldwijd een storm van protesten op met uiteindelijke resultaat dat er een vervangend nest is teruggeplaatst. Op 12 maart 2005 begon Lola (links op de foto) weer met broeden !

Wereldberoemd ? Ja zeker, met een eigen website en DVD !

Bekijk ook de Nest site update (alles in Engels).