Vogels Ringen

Geringde buizerd, juli 2005, 'sGravendeel

Er wordt wel eens gevraagd: "Waarom ringen ? Is alles al niet zo'n beetje bekend ?"

Juist de roofvogels hebben in het verleden bewezen (zie: "DDT-Crisis") dat het super belangrijk is om "de natuur om ons heen" goed in de gaten te houden. Dat is niet alleen van levensbelang voor de bloemetjes en de beestjes maar ook voor onszelf: wij leven immers in diezelfde natuur.

In de jaren 50/60 bleek het heel slecht te gaan met de slechtvalk en andere roofvogels. Na verder onderzoek bleek dat dit kwam door niet-afbreekbare insecticiden zoals DDT. Omdat de roofvogels aan de top van de voedselketen staan krijgen ze de hoogste concentraties gif binnen. Het gif dat zich via prooidieren in de roofvogels ophoopte zorgde ervoor dat er aanzienlijk minder eieren werden gelegd en de paar eieren die nog wel werden gelegd vrijwel niet meer levensvatbaar waren. Daardoor vlogen er haast geen jongen meer uit en maakten de roofvogelaantalen een vrije val !

Via landbouwproducten kwam het gif trouwens ook op ons bord terecht en het werd zelfs ook al in moedermelk aangetroffen. Gelukkig werd DDT in 1970 in Europa verboden.

Dit voorval uit het verleden leert ons dat we continue moeten blijven waarnemen om zo snel mogelijk eventuele alarmerende signalen op te vangen. Dit geldt, zoals gezegd, zeker voor roofdieren en roofvogels omdat zij bovenaan de voedselketen staan.

Omdat we het aantal jongen van een roofvogelnest willen weten moeten we in een nest kijken. Het is onmogelijk om het aantal jongen betrouwbaar vanaf de grond te bepalen (ondertelling). Soms kijken we in een nest m.b.v. een web-cam op een lange stok, soms moeten we erbij klimmen. Als we dan toch bij zo'n nest zijn kan je (met weinig extra stress voor de vogels) beter zoveel mogelijk informatie verzamelen: de jonge worden gemeten, gewogen en geringd en de prooiresten op het nest worden zo goed mogelijk gedetermineerd (bepaald wat het is).

Het tellen, ringen en terugmelden vertelt (onder andere) iets over het aantal jongen en de levensverwachting van vogels in het wild, het mag duidelijk zijn dat dit belangrijke indicatoren zijn.


Hoe werkt het ?
Als een ringer een vogel ringt dan meldt hij dat aan het
Vogeltrekstation in Arnhem (Arnhem staat op de ring maar ondertussen zitten ze in Wageningen). Zij slaan de gegevens van die vogel zoals: ringnummer, vogelsoort, ringdatum, ringplaats etc centraal op. Als een geringde vogel wordt teruggemeld bij de ringcentrale dan slaan zij ook die gegevens op. Ook brengen ze de ringer van de vogel op de hoogte dat "zijn" vogel is teruggemeld. De ringer licht dan eventueel de terrein of nestkast-eigenaren weer in.


Als u een dode vogel vind.
Kijk of de vogel geringd is en noteer het ringnummer en de vinddatum en vindplaats. Neemt u A.U.B. de moeite om de ring te melden via het meldformulier van het vogeltrekstation. U levert hiermee belangrijke informatie ! Het maakt dus niet uit als u niet weet om welke vogelsoort het gaat, dat is immers al bekend.


Kleurringen
Deze ringen hebben een nadeel: de letters zijn zo klein dat ze alleen zijn te lezen als je de vogel in de hand hebt, oftewel gevangen of dood. Het lukt maar zeer zelden om een ring met een telescoop of telelens af te lezen. Om de kans op aflezingen in het veld te vergroten wordt er gewerkt met zogenaamde kleurringen: Metalen of kunstof ringen met een specifieke kleur en vaak korte code erop van 2 of 3 cijfers. Maar deze korte code kan er dan wel groter op worden afgebeeld: meer aflezingen dus. De toewijzing van de kleuren is Europees geregeld via www.cr-birding.org.

Wij passen de vogende kleurringen toe:
Slechtvalk: Witte ringen met 3 letters: 1 boven en 2 eronder (WSN, heel Nederland),
Slechtvalk: Oranje ringen met 2 letters of cijfers erop (oude ringen, WSN, heel Nederland),
Buizerd: Blauwe ringen (officieel: licht-blauw, oftewel pale blue) met 2 zwarte letters erop (Hoeksche Waard)

Terugmelden van gekleurringde vogels is wat lastiger: eerst moet je weten (via www.cr-birding.org) wie de ringer is: van hem of haar krijg je dan het Vogeltrekstation ringnummer en daarmee kan de vogel dan worden gemeld.
Er wordt gewerkt aan een APP om gekleurringde vogels te melden maar daar zitten nog niet veel projecten in.


Terugmeldingen van 'onze vogels'.
Hieronder vindt u de terugmeldingen die wij hebben gekregen over door ons geringde vogels. De tabel toont de vogelsoort met het ringnummer en ringdatum, de datum van de melding en de Amersfoort-coordinaten van de vindplaats met een korte omschrijving van de melding. De kolom "Km" geeft de afstand tussen ringplaats en de vindplaats aan. De kolom "dagen" geeft het aantal verstreken dagen tussen de ringdatum en de terugmelding.

Omdat sommige mensen nogsteeds opzettelijk roofvogels doden en roofvogelnesten uithalen of verstoren, geven we nooit exacte nestlokaties weer. Om die reden vermelden we ook geen vindplaatsen als deze de nestplaats zouden verraden. Helaas is deze voorzichtigheid nogsteeds nodig, hiervoor uw begrip.


Terugmeldingen

Aantal geringde vogels: 478. Aantal terugmeldingen: 30
(28-10-2018: ondertusssen zijn er al 1800 vogels geringd en 237 terugmeldingen. Deze zullen tzt automatisch vanuit een database worden weergegeven).

Ring- nummer Ring- datum Soort Meld datum Amco Omschrijving Dagen Km
6.055.37328 jun 02Buizerd7 jul 02-Dood gevonden onder het nest (zat 3 juli nog OK op nest).90
6.055.3685 jun 02Buizerd18 jul 0295/421Dood aangetroffen in het Oudeland van Strijen.431
6.055.3635 jun 02Buizerd22 aug 02-Levend in een kas gevangen en weer vrijgelaten.78 
3.587.1174 jul 02Sperwer1 mrt 0397/425Door Els gevonden en naar vogelopvang gebracht, hersteld.24014
3.603.04113 jun 03Torenvalk2 jul 03100/418Mank jong, zat in de buurt van nestkast, later dood gegaan.190
3.603.04013 jun 03Torenvalk7 jul 03100/418Mank jong, woog 8/7 slechts 188gr. (240gr. tijdens ringen), dood gegaan.240
3.603.04313 jun 03Torenvalk7 jul 03100/418Lag dood in de nestkast, met de staartveren ong 4 cm uitgegroeid (dus al langer dood).240
3.603.04313 jun 03Torenvalk23 dec 03101/418Dood gevlogen tegen gebouw in Lopik.19330
6.055.3816 jun 03Buizerd13 mrt 0438/398Levend door ringer gevangen en weer vrijgelaten.28167
6.055.3867 jun 03Buizerd7 apr 04111/481Dood aangetroffen op Schiphol.30562
3.627.03922 jun 04Torenvalk4 feb 0596/423Dood gevonden in st Anthonypolder.2276
3.629.96825 jun 05Torenvalk16 jul 0592/420Verdronken in de gierbak.210
6.129.62010 jun 05Buizerd5 sep 05-Dood, Hasselt BelgiŽ87108
6.055.3695 jun 02Buizerd18 sep 0597/425Levend gevonden, na antibiotica en voeren weer opgeknapt en vrijgelaten.12016
7.119.05615 jun 05Havik5 okt 05-Dood gevonden in nestbos door wandelaar.1120
3.629.97010 dec 05Torenvalk22 dec 0596/414Na opknappen in vogelopvang weer losgelaten. Verzwakt gevonden, kort daarna dood gegaan.120
3.630.00018 feb 06Torenvalk18 mrt 0695/417Na opknappen in vogelopvang weer losgelaten. Levend en in goede doen teruggezien.281
6.129.61610 jun 05Buizerd27 dec 0696/486Levend door ringer gevangen en weer vrijgelaten56568,0
6.133.16630 sep 06Buizerd24 jun 0796/420Na opknappen in vogelopvang weer losgelaten. Levend en in goede doen teruggezien.2671,9
3.642.2509 jun 07Torenvalk27 jun 0796/417Dood, langs de dijk, waarschijnlijk verkeerslachtoffer.180
3.648.74223 jun 07Torenvalk4 jul 0793/422Dood, naast de schuur vlakbij nestkast.110
6.133.2005 jun 06Buizerd20 jan 08-Dood, Ploegsteert, Henegouwen, BelgiŽ594169
3.648.74023 jun 07Torenvalk10 apr 0895/422Dood, verdronken.2912,1
3.648.71510 jun 07Torenvalk10 jun 0887/416Dood, verkeersslachtoffer36610,8
5.423.85213 jun 08Slechtvalk13 jun 0861/422Dood, waarschijnlijk verongelukt bij uitvliegen170
3.139.48418 jul 08Buizerd14 aug 0897/425Revalidatievogel, Levend teruggezien270,0
3.670.05818 jun 08Sperwer2 aug 0892/418Dood gevonden, melding via dierenambulance452,0
7.134.45517 jun 08Havik25 aug 08-Verkeersslachtoffer, dood, Molenpoldersezeedijk, Rhoon 6911,0
3.661.5318 jul 08Torenvalk10 okt 0893/425Verzwakt, maar levend, gevonden en door dierenambulance naar Vogelopvang gebracht.946,4
3.648.7099 jun 07Torenvalk24 jan 0989/412Vrijgelaten, Verzwakt gevonden, in Vogelopvang weer opgeknapt.5954