Slechtvalken in Zuid Holland 2010

Juveniele slechtvalk, Maasvlakte
Juveniele slechtvalk, Maasvlakte, 5 juni 2010
In 2006 mochten we als gast mee bij het ringen van jonge slechtvalken (Foto's...) en dit resulteerde weer in een steeds intensievere samenwerking met betrekking tot de territoria van Moerdijk en Maasvlakte. Vanaf begin 2010 vertegenwoordigen we de WSN in Zuid-Holland.

Het eerste jaar staat vooral in het teken van het verkrijgen van een zo goed mogelijk beeld voor wat betreft de slechtvalk in Zuid Holland: hiervoor zijn we mede afhankelijk van wat lokale waarnemers/vogelaars in Zuid-Holland aan ons doorgeven: dus ziet u in het broedseizoen slechtvalken (tips) dan horen we het graag, bijvoorbeeld via onze meldpagina.

Hieronder een korte samenvatting van wat er ons bekend is aan slechtvalk territoria in Zuid-Holland in 2010:In 2010 was het paar bij de Haringvlietbrug voor het 6e jaar op een rij succesvol, dit jaar met 2 uitgevlogen jongen. Zowel in Oost als in West Hoeksche Waard was nog een paar actief: het paar in de westelijke helft is broedend op een nest gezien, maar er zijn geen jongen waargenomen. Het paartje in Oost, Mandy en Bill, zijn dit jaar voor het eerst als territoriaal stel gezien. De valken zijn wel bij een nest gezien, maar niet met zekerheid broedend. Het vrouwtje van dit paar is ongeringd, het mannetje is geringd met een Nederlandse kleurring. (Bron: Ronald in't Veld & Martin Mollet, Janus Verkerk, Els Marijs, Ad Groeneveld, Jaap Schelling, Han Benard)

Op het industrieterrein Moerdijk wordt ook al meerdere jaren succesvol gebroed in een kast op een schoorsteen. En ook dit jaar zijn daar 3 eieren gelegd. Helaas vloog er maar één jong uit, de 2 overige eieren zijn niet uitgekomen. Iets verderop op hetzelfde industrieterrein staat ook nog een nestkast op een nabij gelegen koeltoren. Daar zijn 4 koude, verlaten eieren aangetroffen. De reden hiervan zou kunnen zijn dat naast de kast op de schoorsteen een dood mannetje (met een Brussel ring) is gevonden die overduidelijk door geweld om het leven was gekomen: zichtbare wond en in zijn oksel en op zijn kop. (Bron: Ronald in't Veld & Martin Mollet, Teun Schoemaker)

Bij het EON Maasvlakte territorium was er sprake van een echt drama: daar hing "K9", het vrouwtje dat daar al minimaal sinds 2005 succesvol broedt, met haar poot klem in een de kooi van de kooiladder, helaas dood dus. Het territorium was al wel weer in gebruik door een nieuw vrouwtje en er is daar minimaal 1 jong uitgevlogen. Het nieuwe vrouwtje had links een aluminium ring maar geen Nederlandse kleurring, het mannetje wel. (Bron: Ronald in't Veld & Martin Mollet, Bert van der Graaf - EON)

Het paar van Shell Pernis had 2 jongen en daarvan is er een jong mannetje op 17 juni bij de Vogelklas Karel Schot gebracht: hij was op de grond gevonden en omdat de vogel niets zichtbaars mankeerde, is hij de dag daarna weer losgelaten. Helaas is hetzelfde mannetje bijna een maand later alsnog dood gevonden. Half september is er op minder dan 3 km afstand nog een jonge slechtvalk gezien, mogelijk dus de nestgenoot. (Bron: Ronald in't Veld & Martin Mollet, André de Beardenmeaker, Adrie van der Heijden, Ingrid Verbiest)

Op 10 juli is er nóg een jonge slechtvalk (vrouwtje) bij de Vogelklas Karel Schot bezorgd, dit maal uit een ons onbekend nest op het terrein van Q8 in de Botlek. Ook zij is teruggezet. (Bron: André de Beardenmeaker, Adrie van der Heijden, personeel Q8)

Ook op de klokkentoren van Rijswijk deed een slechtvalkpaar (Anton en Antoinette) een poging. Daar waren de uurwerken tijdelijk verwijderd waardoor er prachtige nestrichels ontstonden. Een paar slechtvalken heeft daar inderdaad een broedpoging op gewaagd, maar de vlakke ondergrond zonder mogelijkheid om een nestkuiltje te maken zorgde ervoor dat er eieren veel bewogen: de ene keer werd er links gebroed, dan weer rechts op de richel. Met alle risico van dien: het broedsel heeft geen jongen opgeleverd. (Bron: Ilse van Cooten, Guido Aijkens)

Op de volgende plaatsen wordt in de zomer ook slechtvalken gezien: AVR Rotterdam, EON Centrale Den Haag, Zendmast Heijplaat, Polder de Biert en woontorens de Akkers in Spijkernisse, Zwijndrechtse Brug.
Op de volgende locaties zijn slechtvalkkasten geplaatst: EON Centrale Leiden, DSM Botlek, De Hef Rotterdam en Naturalis Leiden, Delta Lloyd en Zendmast in Den Haag. (Bron: Jorien Schaap, Chris de Nooijer & Inge van Nieuwenhoven, Anthoney Martha, Marit Arendsen, André de Baerdemaeker, Wim van Yperen, Yvonne Binnerts, Frank van der Meer).

Van een aantal van deze laatste locaties is lang niet alles helemaal duidelijk, als iemand daar iets aan kan toevoegen dan horen we dat graag. Uiteraard zijn we ook zeer geïnteresseerd in andere waarnemingen van slechtvalken in de het broedseizoen.

14 februari: zomaar een overwinteraar ?
14 februari: zomaar een overwinteraar ?


De slechtvalken in Zuid Holland op een rijtje:

Slechtvalken ZH
200820092010
Haringvlietbrug 4 jongen 2 jongen 2 jongen
Hoeksche Waard Oost - - territorium
Hoeksche Waard West territorium territorium mislukt broedpoging
Rdam, Maasvlakte, EON 3 jongen 4 jongen minimaal 1 jong
Rdam, Pernis, Shell 2 jongen territorium 2 jongen
Rdam, Europoort, Q8 - - minimaal 1 jong
Rdam, Heijplaat - - territorium
Rdam, De Hef territorium 1 ei, mislukt territorium
Rdam, Botlek, DSM - - kast geplaatst
Rdam, Botlek, AVR - - territorium ?
Ridderkerk, Donkse Bos territorium territorium -
Moerdijk, Essent 4 jongen 1 jongen (2ei) 1 jong (3ei)
Moerdijk, Shell - - eieren verlaten
Rijswijk, Klokketoren - - mislukt broedpoging
Den Haag, EON - - territorium ?
Den Haag, Delta Lloyd - - territorium ?
Den Haag, ZendMast - - territorium ?
Leiden, EON - - kast geplaatst
Leiden, Naturalis - - kast geplaatst
Alphen a/d R, Zendmast - - valken aanwezig
Spijkernisse, De Akkers- - territorium ?
Zwijndrechtse Brug - - territorium ?