Slechtvalken in Zuid-Holland 2015

In 2015 zijn in Zuid-Holland en Westelijk Noord-Brabant 27 territoria vastgesteld. Bij 6 territoria is niet gebroed of onbekend of er echt is gebroed. Van de resterende 21 broedsels zijn er 5 mislukt en dus bleven er 16 succesvolle nesten over.

Die 16 geslaagde nesten leverden 43 uitgevlogen jongen op waarvan er 37 zijn geringd. Van die 37 jongen is het geslacht bepaald: 21 vrouwen (57%) en 16 mannen (43%). Het gemiddeld legbegin was 17 maart en varieerde van 4 tot 31 maart (n=15). Gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per geslaagd nest is 2,7 tegenover 2,5 in 2014. De gemiddelde legselgrootte is 3,9 (n=13).


Hoeksche Waard:
Bij het slechtvalkpaar in West ging alles voorbeeldig: ze begonnen 2 dagen later aan de eileg (4 april) dan vorig jaar en alle 4 de jongen (één meisje en 3 jochies) zijn normaal uitgevlogen. Het paar van de Haringvlietbrug startte een dag later dan vorig jaar en had 3 jongen. Helaas bleek bij het ringbezoek 1 jong dood onder de hoogspanningsmast te liggen (zie foto hieronder). De 2 andere zijn normaal uitgevlogen maar één jong is daarbij op het wegdek beland en helaas doodgereden. Alle 3 de jongen waren jongedames. De nabije toekomst wordt erg spannend voor dit paar want op 250 meter afstand wordt een grote windmolen geplaatst....

Adulte slechtvalk
9 mei 2015: Dood jong onder hoogspanningsmast

Geheel anders liep het bij het Oostelijke paar: begin januari was in ieder geval Y8, het originele mannetje, nog in het territorium. Eind februari en begin maart verschenen en minimaal 3 nieuwe vogels: een ongeringde adulte man, een geringde juveniele valk en een ongeringde juveniele valk. En vanaf begin april zijn de 2 ongeringde valken vaak bij elkaar gezien, soms druk babbelend. Er zijn geen tekenen van een broedpoging, maar begin augustus is het paar nog steeds aanwezig, het jonge vrouwtje ondertussen al vrijwel helemaal in haar vers geruide volwassen verenkleed. Volgend jaar misschien ?

Ondertussen lijkt er in april in de buurt van de Texaco langs de N217 ook een slechtvalk aanwezig, ook tijdens de zomer wordt deze valk enkele malen gezien, waarschijnlijk een ongeringde vrouw. Mogelijk gaat het hier om het verdreven vrouwtje. Niet herkend, dus met de nadruk op "mogelijk".

'Nieuwe' territoria:
Bij de EON centrale in Leiden hangt al sinds 2010 in de liftmachinekamer een slechtvalkkast met webcam. Gedurende een aantal jaren worden daar al valken gezien, maar dit jaar was het dan zo ver: 4 jongen, 1 mannetje en 3 vrouwtjes, zijn daar uitgevlogen. Wonderbaarlijk genoeg is er in dit eerste jaar ook gelijk een jong teruggemeld en één ouder afgelezen, beide door fotografie van de kleurringen. Wim van Yperen las de kleurring van het vrouwtje af, zij bleek een jong van Alphen aan de Rijn van het nest van 2012. Guido Aijkens fotografeerde bijna 4 maanden na het ringen één van de jongedames op een hoogspanningsmast 4 km zuidelijk van haar geboorteplek.

Niet echt een nieuw territorium, maar wel een eerste geslaagde broedpoging in Rotterdam Botlek bij het bedrijf Lyondell Basell: vorig jaar broedde daar een slechtvalkpaar in een oud kraaiennest waarin nogal wat scherp materiaal in zat verwerkt. Toen bleek bij inspectie dat 2 eieren beschadigd waren en het legsel mislukte dan ook. De kraaiennest is vervangen door een nestbak en dit jaar werden er 2 jongen groot !

Andere bijzonderheden:
In Rijswijk werden dit jaar maar liefst 5 eieren gelegd waar uiteindelijk 3 jongen uit vlogen.

Sinds in 2013 de nestkast van Shell Moerdijk is verplaatst, is het hommeles in die omgeving. In de nestkast op de koeltoren van Essent lagen zelfs 6 eieren, die helaas niet zijn uitgekomen. Het gaat hier hoogstwaarschijnlijk om het werk van meerdere vrouwtjes en deze territoria leverden in dit jaar dus weer geen jongen op. Bij Shell is ook weer een mislukt broedpoging gedaan. Op zoek naar een locatie om een nieuwe nestkast op te mogen hangen, bleek dat er al een nieuwe kast hing op een hoge silo op hetzelfde industrieterrein, grofweg tussen de koeltoren en Lyondell in. Volgend jaar misschien...?

Het ontheemde slechtvalkpaar van Den Haag Leijenburg verhuisde dit jaar naar de toren van de Bethlehemkerk aan de Laan van Meerdervoorde. In verband met de sloop van de flat waar het paar op broedde is de nestbak verwijderd en een alternatieve nestkast aangeboden. Deze nieuwe nestkast werd niet in gebruik genomen, maar het paar verkoos de kerk als nieuwe plek. De nieuwe broedlocatie lag maar liefst 1,8Km verderop. In de in allerijl gebouwde nestkast (met webcam) werden 4 eieren gelegd en vlogen 4 jongen uit. In 2013 verhuisde het Hoeksche Waard Oost slechtvalkpaar naar een kraaiennest dat 2,3Km verderop lag.

Bij de Amercentrale in Geertruidenberg zijn ook dit jaar weer jongen uitgevlogen bij beide vaste nestlocaties. Dit jaar zijn beide nesten geringd omdat het bedrijf Totalis met behulp van rope access de jongen van het nest heeft gepakt en aangereikt. Zij waren daar aan het schilderen, waarbij de nestomgeving tijdens het broedseizoen werd vermeden.

Bij de slechtvalkkast op de "tv-toren" in Alphen aan den Rijn installeerde de Stichting NestkastLive 2 camera's die via hun website www.nestkastlive.nl zijn te bekijken. Dit gebeurde in samenwerking met Alticom (eigenaar van de datacenters) en TWS die de internetverbinding ter beschikking stelt. Voor het oog van velen werden er 3 eieren gelegd en vlogen er 2 jongen uit. Ook werd de ring van het vrouwtje afgelezen: ze is in 2012 door Jan van Dijk in Deventer geringd. Dit betekent dat ze in ieder geval de 2e vrouw in dit territorium is. De code van het mannetje blijkt wat lastiger en is tot op heden nog niet bekend.

In Leidschendam is er een nieuw gevormd jong koppeltje wat er hoopvol uitziet. Het gaat hier om "Pietje Bell" (ringcode PB - vandaar) een jongman van 2013 uit Rijswijk en een Belgische jongedame uit 2014. Beide afgelezen door Guido Aijkens.

Ook dit jaar zijn er locaties waar het niet helemaal duidelijk is wat er aan de hand is, kortom: in de categorie "volgend jaar misschien meer bekend": Bij Q8 Europoort zijn 2 valken aanwezig en die zijn ook bij de nestkast gezien, maar in de nestkast zelf is in ieder geval geen broedpoging gedaan.
Sliedrecht: het kraaiennest in de hoogspanningsmast is na zeker 2 seizoenen in gebruik te zijn geweest in een te slechte staat en dit afgelopen seizoen dus ook niet meer gebruikt. Er werden nog steeds slechtvalken gezien en gehoord, maar er is geen nest gevonden. Mogelijk is er aan de overkant van de Merwede gebroed, maar dat is dus niet duidelijk.
Dordrecht: in de kast bij de Merwedebrug is naar verluid een broedpoging geweest, maar is niet voldoende info bekend.
Den Haag: de kast in de Jacobuskerk aan de Parkstraat is 2 keer bezocht door een andere valk dan het paartje wat daar altijd bivakkeert (maar de kast negeert). Één maal is er zelfs overnacht in de kast...
Onduidelijk blijft nog steeds de situatie bij de Spoorbrug Gouda (vaak valken aanwezig), Rotterdam Centrum (zeker meer dan het ene territorium dat er staat genoteerd), Stormpolder in Krimpen a/d IJssel (vaak valken aanwezig) en Zoetermeer (jong koppel aanwezig)....

Adulte slechtvalk
15 november 2015: Duitse jonge man slechtvalk (2kj), losgelaten na herstel in Vogelopvang Karel Schot.Zuid-Holland 2015
Status Ei Jong Legbegin
Alphen a/d Rijn, Zendmast [webcam] Broedpoging met jongen 3 2 23/3
Delft, EWI-Gebouw, TU, Gebouw [webcam] Broedpoging met jongen 4 3 7/3
Den Haag Centrum [website] Mislukt ? - -
Den Haag, Bethlehemkerk [webcam] Broedpoging met jongen 4 4 24/3
Dordrecht, HSM Onbekend ? ? ?
Haringvlietbrug, HSM Broedpoging met jongen ? 2 (3) 6/3
Hoeksche Waard Oost, HSM Territorium overgenomen - - -
Hoeksche Waard West, HSM Broedpoging met jongen ? 4 4/3
Leiden, EON-centrale [webcam] Broedpoging met jongen ? 4 15/3
Leidschendam, Neherpark [website] Territorium, nieuw paar - - -
Rdam, De Hef, Brug Mislukt (waarschijnlijk?) ? ? ?
Rdam, Europoort, Q8 Territorium ? ? ?
Rdam, Heijplaat, Zendmast Broedpoging met jongen 2 1 31/3
Rdam, Lyondell Basell, Botlek Broedpoging met jongen ? 2 ?
Rdam, Maasvlakte EON, Schoorsteen Broedpoging met jongen ? 4 17/3
Rdam, Shell Pernis, Schoorsteen Broedpoging met jongen ? 2 19/3
Rijswijk, Klokketoren [website] Broedpoging met jongen 5 3 15/3
Sliedrecht, HSM Territorium ? ? ?
Noord-Brabant 2014
Status Ei Jong Legbegin
Bergen op Zoom, Cargill Broedpoging met jongen 3 2 27/3
Geertuidenberg, Koeltoren Broedpoging met jongen ? 2 10/3
Geertuidenberg, AM9, Schoorsteen Broedpoging met jongen ? 2 27/3
Loon op Zand, Zendmast Broedpoging met jongen 4 2 18/3
Moerdijk, Essent Mislukt 0-6? 0 -
Moerdijk, Lyondell Basell Territorium 0-6? 0 -
Moerdijk, Shell Mislukt ? - -
Roosendaal, Zendmast Mislukt 3 0 ?
Goes (ZL), Zendmast Broedpoging met jongen 4 4 17/3


Slechtvalken ZH + west NB
2015 2014 2013 2012 2011
Aantal territoria 27 25 22 19 15
- broedpogingen 21 20 20 17 13
- geslaagd 16 (76%) 17 (85%) 17 (85%) 12 (71%) 11 (85%)
- mislukt 5 (24%) 3 (15%) 3 (15%) 5 (29%) 2 (15%)
Legselgrootte gemiddeld 3,9 (n=11) 3,8 (n=14) 3,4 (n=14) 3,9 (n=7) 4,0 (n=3)
Uitgevlogen jongen 43 42 44 36 25
- geringd 37 38 39 28 21
- jongedames 16 (43%) 19 (47%) 24 (62%) 16 (57%) 14 (67%)
- jongemannen 21 (57%) 21 (53%) 15 (38%) 12 (43%) 7 (33%)
- jongen per geslaagd nest 2,7 2,5 2,6 3,0 1,9
Legbegin 2/3 - 31/3 2/3 - 4/4 7/3 - 21/4 9/3 - 20/3 13/3 - 18/4
- gemiddeld 17/3 15/3 24/3 13/3 22/3Met dank aan: Ad Damen (Essent), Ad Kivits (Essent), Alexandra Haan, André de Baerdemaeker (BSR), Arie Kwakernaak (NestkastLive.nl), Arno Izaaks, Bart Vastenhouw (TU-Delft), Bertus de Lange, Bertus v/d Graaf (EON), Cees Lavooy, Chiel Camping (Essent), Els Marijs, Ferry van Stralen (Q8), Garry Bakker, Guido Aijkens, Guido Keijl, Hans Verheij, Hans vd Langekruis, Hein Veraart, Henk Slegten, Henno MacDaniël (Tennet), Ian v Royen, Jan Beekman (Arcadis), Joke Talman (Shell), Joost van Wingerden, Karl Anker, Luuk Bogman en collega's (Totalis) voor de rope-access, Luuk Punt, Melis Visser (Lyondell Bassell), Marco Coenradi, Marco Vriens, Mark Zevenbergen, Michel Braad, Michel Hitzerd, Paul Benen (Alticom), Patrick den Ridder (Cargill), Peter van Geneijgen, Renske van de Wetering (EON), Ronald in't Veld (SBB), Ronald Zee, Ruud Slinkert (Lyondell Bassell), Sander Elzerman, Sander Thuis, Teun Schoemaker, Thomans van Es (SBB), Thea van Gogh, Wim van Yperen, Vincent Verkolf, Winfried van Meerendonk, de dierenambulances, de vogelopvang "Vogelklas Karel Schot", de vogelopvang Zundert en de terreineigenaren.

Soms gaat het maar om één melding maar die maken wel hét verschil.

De firma Valprevent stelde weer valbescherming materialen ter beschikking.Websites over deze slechtvalken:

Alphen aan de Rijn, Alticom Mediatoren [Cam]

Delft, TU [Cam]

Den Haag, Bethlehemkerk [Cam]

Leiden, EON centrale [Cam]

Den Haag, "Parkstraatkerk" [Site]

Rijswijk, Oude stadhuis [Site]

Leidschendam, Neherpark [Site]Jonge slechtvalk, Goes. Foto: Cees Lavooy
23 mei 2015: Jonge slechtvalk, Goes. Foto: Cees Lavooy
23 mei 2015:
In Goes dit jaar een mooi broedsel: 3 mannen en 1 jongedame, allemaal netjes op gewicht.

Dit jong houd er wel van om een beetje op het randje te zitten. Veiligheidshalve hou ik het weegschaalbakje maar even in balans.

Nieuwe ringen: Wit met 3 letters, 1 letter boven en 2 letters onderaan (BBJ)
Nieuwe ringen: Wit met 3 letters, 1 letter boven en 2 letters onderaan (BBJ).
Andere ringen !

Tot vorig jaar werd er geringd met de oranje ringen met daarop een combinatie van 2 letters of cijfers.
De mogelijke combinaties raakten vorig jaar op en dus is er gekozen voor nieuwe ringen, waarmee vorig jaar ook al is geringd.

Het zijn een witte ringen met 3 zwarte letters: 1 boven en 2 beneden. Door het hogere contrast zijn de nieuwe ringen in het veld veel beter leesbaar.

Hiernaast de foto met de oude MW en de nieuwe BBJ.
5 eieren in Rijswijk
5 eieren in Rijswijk (foto: Thea van Gogh)
26 maart 2015:
Bij de nestinspectie in Rijswijk treft Thea maar liefst 5 eieren aan !
Alphen on-line !
Nieuw on-line: Alphen a/d Rijn (foto: NestkastLive.nl)
25 feb 2015:
Bij de nestkast van Alphen a/d Rijn heeft NestkastLIVE.nl twee camera's gemonteerd en on-line zichtbaar gemaakt!!!

Op de foto hiernaast is gelijk duidelijk dat beide valken van Nederlandse kom-af zijn.
Nu hoeven we alleen nog maar 4 letters / cijfers te lezen.


Meer kasten-nieuws:

De kast op het stadhuis van Zoetermeer hangt.

Bij Meneba Rotterdam worden binnenkort 2 kasten geplaatst.

De cam van EON-Leiden lijkt off-line te zijn. Helaas want er was juist activiteit van 2 valken.
Werkgroep Slechtvalk Nederland

Waarneming.nl: Slechtvalken in Zuid-Holland 2015

Waarneming.nl: Slechtvalken in Noord-Brabant 2015Fora: Slechtvalkenforum Piet , Slechtvalkenforum Amelandse , Slechtvalkenforum Coriena