Roofvogelveren

Hieronder een aantal veren van roofvogels die in de Hoeksche Waard broeden.
De rode streep is 10cm lang, alle foto's zijn op gelijke schaal genomen.Buizerd
Handpen
Armpen
2 Staartpennen (donkere en lichtere buizerd)Havik
Handpen juveniele havik (meer bruinig)
Handpen volwassen havik (meer grijzig)

Bij sommige haviken gaan de lichte plekken steeds meer 'dicht' naarmate ze
ouder worden. Bij andere haviken blijven de lichte plekken gewoon open.Havik
Armpennen

Hier nog duidelijker zichtbaar: bovenste armpen is van een juveniel havik
(meer bruinig). De onderste, duidelijk grijzer, is van een adulte havik.Havik
Staartpen
Let op verschil in grootte: man is kleiner dan vrouw.Sperwer
2x Handpen, vrouw / jong mannetje
1x Armpen
2x Staartpen, vrouw / jong mannetje

Mannetjes veren zijn kleiner, vrouwtje dus groter.
Jonge vogels zijn aanzienlijk bruiner dan volwassen sperwers.Bruine kiekendief
Armpen vrouwtje (bruin)
Handpen mannetje (zwarte punt)Torenvalk
Armpen
2 Handpennen
Staartpen mannetje
Staartpen vrouwtjeBoomvalk (juveniel)
2 Handpenen
1 Armpen
1 Buitenste staartpen (gestreept)
1 Middelste staartpen (niet gestreept)Slechtvalk
Handpen
Armpen
Staartpen