2006: Dramatisch daling torenvalken !

Resultaten van de roofvogel inventarisatie 2006


Torenvalk met muis.
Torenvalk met muis. 27 januari 2006
2006 was nog al een merkwaardig jaar voor wat betreft de roofvogels:

De buizerd bijvoorbeeld, had dit jaar 48 actieve territoria, dus 10 meer dan vorig jaar. Dat lijkt een spectaculaire vooruitgang maar helaas leverden al die nieuwe starters geen grotere oogst aan jonge buizerds op. Sterker nog: in termen van reproductie was het een slecht jaar: 41% van de nesten (waarvan we de afloop kennen) mislukten en de nesten die wel slaagden hadden niet veel jongen. Al met al leverde 2006 maar 31 jonge buizerds op,wat neer komt op een gemiddelde van 1,6 jong per geslaagde broedpoging. Zeker geen goed buizerd jaar dus.

Mogelijke oorzaken hiervoor zijn: de lage muizenstand en de lange periodes met harde regen en harde wind die er zijn geweest. Ook opvallend was het dat op de Esscheplaat dit jaar maar één buizerdnest lukte, terwijl er zeker 3 actieve territoriale paren rondhingen. Last van de onrust van de werkzaamheden aan de nabij gelegen APL-Polder?

Jonge havik op het nest
Jonge havik. 30 juni 2006
Nee, dan de torenvalken, dat was pas echt drama: er zijn maar 9 actieve territoriale paren gevonden tegenover 19 vorig jaar ! Van die 9 paar waren er ook nog eens 2 stel waarbij de broedpoging op niets uit liep. De resterende 7 succesvolle paren scoorde wel net zo'n productiviteit als vorig jaar: 3,3 jongen per nest. Voor die paren leverde dat 23 jongen op.

Dat zowel torenvalk en buizerd zo slecht scoren (beiden muizeneters) doet vermoeden dat het is veroorzaakt door de lage muizenstand.


Gelukkig zijn het niet allemaal droeve verhalen:

De slechtvalk bij de Haringvlietbrug broedde er weer en had, net zoals vorig jaar, 2 jongen.

De havik verraste ons met een nieuw territorium in een bosje van slechts 80 bij 150 meter vlakbij een dorp! Het mini-bosje werd ook nog eens gedeeld met een buizerd, beiden hadden 1 jong.

In een ander territorium werd een dode havik gevonden: vrijwel zeker tegen glas aangevlogen. In dat bewuste territorium werden later toch nog 2 haviken gehoord maar er is geen broedpoging geconstateerd.

De 5 havikparen waarvan we wel het nest vonden hadden zeker geen slecht jaar, ze waren alle 5 succesvol en brachten 11 jongen groot. Dit komt neer op 2,2 jong per succesvol paar, wat lang geen slecht resultaat is (althans voor de Hoeksche Waard, landelijk namelijk 2,6).

De boomvalk deed het hier zeker niet slecht: er zijn 5 broedgevallen ontdekt waarvan er in ieder geval 4 zijn gelukt. Het aantal jongen dat we daarbij tellen is slechts een indicatie omdat er waarschijnlijk te weinig worden geteld. De boomvalken zitten vaak op oude kraaiennesten op hoogspanningsmasten en beklimmen is er daar niet bij. Bij zulke grote hoogten is het moeilijk om zeker te weten dat je alle jongen hebt geteld, en er niet nog een jong onzichtbaar (laag) op het nest zit.

Dit jaar is één boomvalknest in een boom gevonden, in een els op 19 mtr hoogte. Dat nest bevatte 2 prachtige jongen die geringd zijn. De eerste boomvalken voor de Hoeksche Waard!

Door de grote hitte deze zomer is er minder intensief naar sperwers gezocht, het lagere aantal gevonden territoria duidt dan ook niet (noodzakelijk) op minder broedende stelletjes. Omdat er weer nesten van 6 en 5 jongen tussen zaten lijkt de situatie dit jaar normaal.

De bruine kiekendieven zijn door gebrek aan mankracht(m/v) helaas weer niet structureel geïnventariseerd. Is er nog iemand met veel vrije tijd die nog op zoek is naar een leuke hobby ?


De cijfers voor 2006

Er zijn in de oostelijke helft van de Hoeksche Waard 80 roofvogelterritoria geteld.

2006 Actieve Territoria Succesvolle Paren Mislukt Aantal Jongen Gem. Aantal Jongen
Buizerd 48 20 14 31 1,6
Havik 8 5 - 11 2,2
Sperwer 9 7 1 21 3,0
Boomvalk 5 4 - 6 1,5
Torenvalk 9 7 2 23 3,3
Slechtvalk 1 1 - 2 -
Totaal 80 44 17 94 -
Inclusief: 2 paar buizerd op de Ventjagersplatenen en 1 paar slechtvalk bij Haringvlietbrug.

Ter vergelijking het vorige jaar:

2005 Actieve Territoria Succesvolle Paren Mislukt Aantal Jongen Gem. Aantal Jongen
Buizerd 38 19 5 40 2,1
Havik 7 3 1 6 2,0
Sperwer 12 7 2 19 2,7
Boomvalk 4 1 ? 1 - -
Torenvalk 19 12 7 40 3,3
Slechtvalk 1 1 - 2 -
Totaal 81 42 16 107 -
Inclusief 1 Buizerd en 1 Havikpaar op de Ventjagersplaten en 1 paar slechtvalk bij de Haringvlietbrug.

Hierbij wil ik de volgende personen hartelijk bedanken voor hun hulp: Ronald in’t Veld, Arjan en Leone Leeuwenburgh, Jaap-Jan Leeuwenburgh, Els Marijs, Han Benard, Dick van Houwelingen, Janus Verkerk, Arie en Leen v/d Linden, Sjoerd Reinstra (en BMP-ers), Menno Korbijn, Gerard Ouweneel, Henk Visser, Jan Plaisier, Ad Groeneveld, Michel Hitzerd, Norman van Swelm, de dierenambulance, de Vogelklas Karel Schot en uiteraard de terreineigenaren.