Torenvalk met met bloed besmeurde snavel 7 februari 2007: Torenvalk

Dit vrouwtje torenvalk heeft zojuist een muis verschalkt, ze moet alleen haar mond (snavel) nog even afvegen !

Roofvogels vegen vaak na het eten echt hun snavel een paar keer af, bijvoorbeeld langs een takje of iets dergelijks. Dit noemt men heel toepasselijk "snavelen".


De gegevens van de wintertelling 2007 zijn ook beschikbaar.


Parende buizerds 11 april 2007: Copulerende buizerds

Op de foto hiernaast ziet u een copulerend paartje buizerd. Door de telescoop was te zien dat het vrouwtje (op deze manier makkelijk te bepalen) een metalen ring en roze kunstof ring om had!

In het naseizoen van 2006 beschadigde ze haar vleugel en werd ze door Arjan gevangen en naar de vogelopvang "Karel Schot" gebracht. Op 30 september 2006 is ze (ondertussen hersteld) in haar eigen territorium weer losgelaten en gelukkig vergaat het haar dus klaarblijkelijk goed.

Op 30 september 2006 is ze (ondertussen hersteld) in haar eigen territorium weer losgelaten en gelukkig vergaat het haar dus klaarblijkelijk goed.


Buizerd op nest 7 mei 2007: Buizerd op nest

Bij de vroegste buizerds (die eind maart zijn gaan broeden) kruipen deze week de jongen uit het ei. Broedende vogels zitten laag op het nest, deze overduidelijk niet, zouden ze al jonkies hebben ?Vrouwtje torenvalk op eieren 7 mei 2007: Vrouwtje torenvalk op eieren

2006 was een dramatisch slecht jaar voor de torenvalken. Maar 9 paar torenvalken namen de moeite om een broedsel te beginnen en ze legden gemiddeld maar 4.0 eieren. Dit werd veroorzaakt doordat er heel weinig veldmuizen waren.

2007 lijkt gelukkig lijkt in ieder geval beter te gaan: Ondanks dat nog niet alle kasten geïnspecteerd zijn, zijn er al 15 legsels gesignaleerd met een gemiddelde grootte van 5.7 eieren: voornamelijk 6-legsels dus !


Zwarte Wouw 4 mei 2007: Zwarte Wouw boven de Buitendijk, Strijen

Vanaf 19 april worden er in de buurt van de Esscheplaat één of soms twee zwarte wouwen gezien. De zwarte wouw broedt gewoonlijk alleen ten oosten van Nederland. In 2006 deden 2 paar een broedpoging in oost Nederland. Beiden mislukten.

Deze 2 wouwen kunnen nog late doortrekkers/pleisteraars zijn, maar het blijft iets om in de gaten te houden. Als iemand een zwarte wouw een met een prooi ziet slepen dan horen wij dat heel graag (met als het kan de exacte plek en de richting erbij!).


29 juli 07: Ondertussen is duidelijk geworden dat de zwarte wouwen een broedpoging (in ieder geval nestbouw) hebben gedaan !Jonge torenvalken 18 mei 2007: Jonge torenvalken.

Gelukkig gaat het (na het rampjaar 2006) weer beter met de de torenvalk. Sterker nog: het zou wel eens een top jaar kunnen worden: terwijl nog niet alle kasten bezocht zijn, zijn er toch al weer 19 broedsels geconstateerd.


Jonge buizerd 25 mei 2007: Jonge buizerd op nest.

Alhoewel er ook wel weer een aantal buizerds zijn mislukt zijn er gelukkig ook al weer met jongen. Bij buizerden doen we geen inspectie in de ei-fase dus krijgen we pas na de ring-rondes zicht op hoe het gaat.


Twee jonge buizerds op nest 8 juni 2007: Jonge buizerds op het nest

Bij onze ringronde bleken de jongen van dit nest al te groot om te ringen. Wanneer deze boom zou worden beklommen, zouden de jongen af kunnen springen en daardoor in gevaar komen (een sloot of auto's op een nabijgelegen weg e.d.) in zo'n geval zien we er uiteraard van af.


Jonge torenvalken 22 juni 2007: 3 jonge torenvalken bij de nestkast

Torenvalken blijven 4 tot 5 weken nadat ze uit het ei zijn gekropen in de kast. Daarna maken ze hun eerste vlucht, deze jongen zijn overduidelijk zo ver.

(Deze kast staat aan een dijk en helaas is één van de jongen al doodgereden gevonden.)

Jonge torenvalken 23 juni 2007: 2 uitgevlogen jonge torenvalken

Deze 2 jonge valken hebben de sprong gewaagd (een andere kast dan de foto van hierboven). Ze zitten nu in een boom naast de nestkast.

Jonge torenvalken worden nog 2 tot 3 weken door hun ouders in de omgeving van de nestplaats gevoerd. Daarna verspreiden ze zich om een eigen leven op te bouwen.


1 september 2007: Dit jaar zijn er in de oostelijke helft van de Hoeksche Waard 93 roofvogel territoria geïnventariseerd:
46 paar buizerd, 9 paar sperwer, 8 paar Havik, 21 (!) paar torenvalk, 5 paar boomvalk, 1 paar slechtvalk en 1 paar zwarte wouw.