Resultaten van de roofvogel inventarisatie 2013


Jonge havik
Jonge havik, 13 juli 2013
Begin 2013 bleef het erg lang, erg koud. Slechtvalken, die in begin maart al starten aan de eileg, zaten daarom in de sneeuwstormen al te broeden. Toch ging het de 3 Hoekschewaardse paren niet slecht af: zowel het paar van de Haringvlietbrug als het paar nabij Nieuw-Beijerland legden allebei 4 eieren en brachten daaruit allebei 2 jongen groot. Het paar nabij Maasdam broedde weer op een kraaiennest in een hoogspanningsmast, maar dit jaar 2 km verderop dan vorig jaar. Beide ouders zaten om-en-om netjes de volle broedtijd uit maar er kwam geen enkel ei uit. Het nest was in dusdanig slechte staat dat de eieren eigenlijk op het staal lagen. Mogelijk was dit (samen met de lage temperaturen) de reden van het mislukken.

Vanwege de aanhoudende kou zijn er dit voorjaar vaak uitspraken te horen geweest zoals "Alles in de natuur is wel een maand later !". Voor de slechtvalken gold dat zeker niet. Bij een vergelijking van het (gemiddelde) legbegin van de laatste paar jaar blijkt dat de buizerds wel degelijk duidelijk later zijn begonnen (11 april) maar dan gaat het nog steeds maar om een paar dagen. Opmerkelijk is wel dat de 4 jaar daarvoor er maar weinig verschil in zat (5-6 april). Bij de torenvalken was het verschil groter: daar lag het legbegin dit jaar wel 2 weken later dan de jaren ervoor.

Het lijkt er dus op dat de buizerd door de kou later is begonnen en tijdens de inventarisatie bleek ook dat er minder paren aan de eileg zijn begonnen en dat er meer broedpogingen zijn mislukt. Het aantal jongen per geslaagd nest is even laag als vorig jaar (1,7 per nest).

De laatste jaren was bij steeds meer havikterritoria de exacte nestlocatie niet meer bekend: dit jaar is daar een inhaalslag gemaakt en zijn er dus weer meer geslaagde nesten en dus ook meer jongen gevonden. Daardoor laten de getallen zich niet zo goed vergelijken met vorig jaar maar de haviken deden het met 16 jongen en 2,5 jong per geslaagd nest niet slecht.

Voor torenvalken was het een gemiddeld jaar: op alle fronten beter dan vorig jaar maar met 2,9 jong per geslaagd nest was het overduidelijk nog steeds geen 'vet' jaar. Een jaar zoals 2007 maakt met 4,5 jong per geslaagd nest duidelijk dat het ook anders kan.

Anders was ook de dood gevonden torenvalk die mij op 24 juli werd overhandigd. Het was een recent uitgevlogen jong dat in ieder geval in erg slechte conditie was want het woog slechts de helft van wat het had moeten wegen. Het bijzondere was dat de vogel 3 poten had ! Het stoffelijk overschot is aan het Rotterdams Natuurhistorisch Museum gegeven en zal daar in de collectie worden opgenomen.

Torenvalk met 3 poten
Torenvalk met 3 poten

Er werden in 2013 wel meer sperwernesten gevonden maar alle andere cijfers waren minder goed dan vorig jaar: meer nesten mislukt, minder nesten geslaagd en minder jongen per nest. Deze cijfers zijn wel negatief gekleurd omdat er een aantal nesten pas zijn gevonden toen de jongen al waren uitgevlogen. Hierdoor zijn er vrijwel zeker jongen gemist.

Voor de boomvalken was het echt dramatisch: er zijn net als vorig jaar weer 3 territoria geteld maar bij geen enkel nest zijn uitgevlogen jongen gezien. Net zoals andere jaren is ook dit jaar de bruine kiekendief niet systematisch onderzocht. Van 3 nesten zijn er jongen geringd deze nesten zijn toevallig gevonden. En nest is tijdens het maaien gevonden : het enige jong dat nog in het nest zat bleef gelukkig ongeschonden.

Begin september werd de Hoeksche Waard nog getrakteerd op pleisterende Roodpootvalken. Zeker 2 juveniele vogels (maar mogelijk zelfs 3) verbleven van 1 t/m 7 september in de Polder Raepshille. Opmerkelijk was dat ze vaak de lokale torenvalken het jaagwerk lieten opknappen. Als de torenvalken er dan in slaagden om een muis te vangen pikten de roodpootvalken de prooien in.

Roodpootvalk (links) en torenvalk (rechts)
Een typische dwaalgast: Roodpootvalk (links) en torenvalk (rechts), 6 september 2013


De cijfers voor 2013:

Van niet alle nesten is precies bekend of ze zijn geslaagd of mislukt. Daardoor is het mogelijk dat er bijvoorbeeld 10 broedpogingen zijn met 5 geslaagde en 2 mislukte pogingen. Van de overige 3 broedpogingen is dus niet (met zekerheid) bekend hoe het is afgelopen.

Oost 2013
(2012 tussen haakjes)
Actieve TerritoriaSuccesvolle ParenMisluktAantal JongenGem. Aantal Jongen
Buizerd45 (51)24 (34)17 (15)40 (55)1,7 (1,7)
Havik7 (5)6 (2)1 (3)16 (4)2,5 (2,0)
Sperwer8 (5)4 (5)2 (0)11 (17)2,8 (3,4)
Bruine kiekendief11 (10)6 (1)0 (0)11 (1)1,8 (-)
Boomvalk3 (3)0 (3)1 (0)0 (6)- (2,0)
Torenvalk19 (18)13 (10)4 (7)38 (23)2,9 (2,3)
Slechtvalk2 (2)1 (1)1 (1)2 (3)2,0 (-)
Totaal95 (94)54 (56)26 (26)118 (106)-


West 2013
(2012 tussen haakjes)
Actieve TerritoriaSuccesvolle ParenMisluktAantal JongenGem. Aantal Jongen
Buizerd19 (31)8 (21)8 (6)10 (25)1,2 (1,2)
Havik3 (3)1 (2)0 (1)2 (3)2,0 (1,5)
Sperwer5 (3)3 (2)0 (1)10 (3)3,3 (1,5)
Bruine kiekendief- (3)- (2)- (0)- (3)- (1,5)
Boomvalk- (-)- (-)- (-)- (-)- (-)
Torenvalk2 (1)1 (1)0 (0)- (5)- (-)
Slechtvalk1 (1)1 (1)0 (0)2 (2)2,0 (-)
Totaal30 (42)14 (29)12 (8)24 (44)-

Hierbij wil ik dit jaar weer de volgende personen hartelijk bedanken voor hun hulp (in alfabetische volgorde): Ad Groeneveld, Arie en Leen v/d Linden, Jaap Schelling, Alwin Hut, Dick van Houwelingen, Els Marijs, Frank van Gessele, Henno MacDaniel, Ingrid Verbiest, Jan Beekman, Jan Plaisier, Janus Verkerk, Joost van Wingerden, Karin Boele, Leen de Zeeuw, Mariska v/d Vlugt, Michel Hitzerd, Monique de Vrijer, Remco Zielstra, Ronald in 't Veld, Sander Elzerman, de vogelopvang "Vogelklas Karel Schot" en de terreineigenaren.Uitgevlogen jonge Slechtvalk
Uitgevlogen jonge Slechtvalk, 30 mei 2013. Foto: Els Marijs
30 mei 2013: "Onze" 1e uitgevlogen jonge Slechtvalk.

De eerste uitgevlogen jonge slechtvalk van dit jaar in de Hoeksche Waard is een feit!

Ondanks het koude voorjaar werd het 1e ei in de Hoeksche Waard al op 7 maart gelegd. Het legsel van 4 eieren leverde 2 jongedames op. Op de foto hiernaast n van deze prachtige vogels.4 mei 2013: De eerste 2 slechtvalk jongedames zijn geringd.

Jonge slechtvalk dame - 18 dagen oud, Foto Els Marijs
Slechtvalk dame - 18 dagen oud, 4 mei 2013, Hoeksche Waard West, Foto: Els MarijsDe eerste buizerds op het nest!
De eerste buizerds op het nest!, 7 april 2013
7 april 2013: Een beetje later dan gewoonlijk ?

De eerste slechtvalken begonnen met eileggen rond dezelfde datum als vorig jaar. De buizerds lijken toch wat later te starten, maar dat kan ook een waarnemers effect zijn: het koude weer nodigde niet echt uit om nesten te gaan zoeken.Op de foto hieronder een bermbrandje, ik kon het gelukkig uittrappen. Toch achteloos een peuk uit het raam gegooid door iemand ?

Bermbrandje
Bermbrandje langs de weg, 7 april 2013

Torenvalkkast vervangen.
Torenvalkkast vervangen., 8 maart 2013
Foto: Joost van Wingerden
8 maart 2013: De laatste winterklussen.

Nog wat torenvalk kasten schoonmaken en vervangen. Het wegslopen van de resten van de oude kast is meestal het lastigste deel van de klus.