Resultaten van de roofvogel inventarisatie 2014


Dit jaar geen torenvalk met 3 poten maar toch vielen er wel wat bijzonderheden op.

Allereerst werd dit broedseizoen ingeluid door een uitzonderlijk zachte winter. Meldingen uit het veld deden al snel vermoeden dat dit (mede) zorgde voor een goed muizenstand. Muizeneters (buizerd, torenvalk, maar bijvoorbeeld ook de kerkuil) deden het in ieder geval goed en begonnen ook vroeger met de eileg. Varieerde het vroegste torenvalk ei de laatste jaren gemiddeld rond 11 april (allereerste 6 april), dit jaar was het maar liefst meer dan 2 weken eerder, namelijk op 25 maart! Ook de vroegste buizerd startte met 20 maart uitzonderlijk vroeg. Normaal is dit rond 27 maart en vorig jaar, na het lange koude voorjaar, zelfs op 1 april.

Een ander, niet zo handig, gevolg was dat de bladeren van de bomen merkbaar eerder uitliepen. Dit bemoeilijkte het vinden van de laatste nesten (niet eerder dan normaal) aanzienlijk.

Door allerlei omstandigheden zijn de torenvalken met een iets lagere intensiteit onderzocht. Zoals elk jaar zijn de boomvalk, sperwer en bruine kiekendief niet systematisch en gebiedsdekkend onderzocht.

Bij de torenvalk, een echte muizenspecialist, was het resultaat van de gunstige voedsel omstandigheden het beste te zien: meer succesvolle broedsels, minder mislukkingen en vooral aanzienlijk meer jongen per nest (gemiddeld 4,3) leverde een prachtig jongenaanwas op.

Buizerdpaar bij nest
19 april 2014: Buizerdpaar (linksboven en rechtsmidden) bij nest waaraan zojuist een verse groene tak is toegevoegd.

Bij de buizerd is de positieve verschuiving ten opzichte van het vorige jaar iets anders: daar is het gemiddeld aantal jongen beter dan vorig jaar, maar niet spectaculair hoger. De grote jongen aanwas wordt vooral gedragen door dar er veel minder nesten mislukken. Dit jaar zijn er 2 jonge buizerds uitgevlogen uit een nest in een hoogspanningsmast, dit is het eerste (bekende) geval in de Hoeksche Waard.

Al die vroege starters zorgden er ook voor dat we bij een aantal nesten te laat waren en niet meer wilden klimmen in verband met het gevaar voor afspringende jongen. Daardoor is vooral bij de havik het beeld mogelijk vertekend omdat het aantal jongen zijn ondertelt.

Weliswaar geen torenvalk met 3 poten, maar bij een bruine kiekendief nest met 3 jongen troffen we wel een jong aan met maar één oog en een soort van kruisbek, zie de foto lager op deze pagina. Dit jong was duidelijk achtergebleven in de ontwikkeling en is in het late jongenstadium verdwenen. De andere 2 jongen zijn normaal uitgevlogen.

De slechtvalken "presteerden" zoals vorig jaar: het Haringvlietbrug paar had 4 eieren waaruit 2 jongedames groot werden. Het Nieuw-Beijerland paar bracht 4 jongen groot: 3 jongedames en 1 jongeman. De jongeman is helaas eind juli verongelukt op de Maasvlakte.

Het Maasdam-paar deed weer een poging op de armzalige resten van een kraaiennest in een hoogspanningsmast, dit maal in 's-Gravendeel. Dit jaar werden er wel 2 jongen geringd, een mannetje en een vrouwtje van 18 en 19 dagen oud. Maar van deze 2 jongen is nooit meer iets gezien of vernomen, niet op en niet onder het nest......


De cijfers voor 2014:

Van niet alle nesten is precies bekend of ze zijn geslaagd of mislukt. Daardoor is het mogelijk dat er bijvoorbeeld 10 broedpogingen zijn met 5 geslaagde en 2 mislukte pogingen. Van de overige 3 broedpogingen is dus niet (met zekerheid) bekend hoe het is afgelopen.

Oost 2014
(2013 tussen haakjes)
Actieve TerritoriaSuccesvolle ParenMisluktAantal JongenGem. Aantal Jongen
Buizerd 52 (45) 42 (24) 9 (17) 78 (40) 1,9 (1,7)
Havik 8 (7) 5 (6) 1 (1) 10 (16) 2,0 (2,5)
Sperwer 8 (8) 4 (4) 0 (2) 8 (11) 2,0 (3,4)
Bruine kiekendief12 (11) 6 (6) 1 (0) 11 (11) 1,8 (1,8)
Boomvalk 1 (3) 1 (0) 0 (1) 0 (0) - (-)
Torenvalk 21 (19) 19 (13) 1 (4) 81 (38) 4,3 (2,9)
Slechtvalk 2 (2) 1 (1) 1 (1) 4 (2) - (-)
Totaal 104 (95) 78 (54) 13 (26) 192 (118)-


West 2014
(2013 tussen haakjes)
Actieve TerritoriaSuccesvolle ParenMisluktAantal JongenGem. Aantal Jongen
Buizerd 16 (19) 11 (8) 5 (8) 18 (10) 1,2 (1,2)
Havik 1 (3) 1 (1) 0 (0) 3 (2) - (-)
Sperwer 6 (5) 2 (3) 1 (0) 6 (10) 3,0 (3,3)
Bruine kiekendief - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
Boomvalk - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
Torenvalk 3 (2) 3 (1) 0 (0) 12 (-) 4,0 (-)
Slechtvalk 1 (1) 1 (1) 0 (0) 4 (2) - (-)
Totaal 27 (30) 18 (14) 6 (12) 43 (24) -

Hierbij wil ik de volgende personen hartelijk bedanken voor hun hulp:
Ad Groeneveld, Arie en Leen v/d Linden, Arie Verhoef, Alwin Hut, Dick van Houwelingen, Els Marijs, Frank van Gessele, Guido Lafeber, Henno MacDaniel (Tennet), Ingrid Verbiest, Jaap Jan Leeuwenburg, Jaap Schelling, Jan Beekman, Jan Plaisier, Janus Verkerk, Joost van Wingerden, Karin Boele, Leen de Zeeuw, Marco Coenradi, Marco Lodder, Michel Hitzerd, Monique de Vrijer, Remco Zielstra, Ronald in 't Veld, Ron van Rijt (Tennet), Sander Elzerman, de vogelopvang "Vogelklas Karel Schot" en de terreineigenaren.Kasten bouwen
16 juli 2014: Vers bereidde slechtvalkkast met camera-compartiment en achterdeur !
16 juli 2014: Voor kasten bouwen is materiaal nodig. De volgende aannemers en hovenier waren zo vriendelijk om, soms aanzienlijke hoeveelheden, trespa te geven:
Bouwbedrijf Jongekrijg,
Puttershoek, 078-6761782

Aannemersbedrijf Saboo,
Oud-Beijerland, 0186-622773

Aannemingsbedrijf Devo Bouw,
Oud-Beijerland, 0186-614777

Aannemersbedrijf Gebr. Keyzer,
Oud-Beijerland, 0186-622524

Timmerbedrijf Peter van Helden,
Strijen, 06-22289855

Aannemersbedrijf de Jager,
Strijen, 078-6741739

Verbaas Hoveniers,
Numansdorp, 06-12663885

Aannemersbedrijf Arie Vink,
Mijnsherenland, 0186-601478Misvormde jonge bruine kiekendief
13 juni 2014: Misvormde jonge bruine kiekendief
13 juni 2014: Het zijn niet alleen mooie dingen die je tegenkomt als je in een nest kijkt.

Deze jonge kiek miste een oog en heeft een kruisbek de onder- en bovensnavel zitten scheef onder elkaar.

Opvallend genoeg hebben we in een eerder jaar ook al eens een misvormd jonge gezien, maar dat jong is toen al in het ei dood gegaan.Toeschouwers
6 juni 2014: Toeschouwers. Foto: Marco Coenradi
6 juni 2014: We hebben wel vaker toeschouwers tijdens het ringen, maar nog nooit een hele kudde !

In de weegschaal ligt het onderwerp van alle aandacht: een jonge buizerd van 3 weken oud. Het jong heeft nog 2 nestgenootjes. Het feit dat we dit jaar een aantal van die nesten met 3 jongen aantreffen duidt op een goed voedsel jaar.

3 buizerds weer terug op het nest
.... en weer terug op het nest.Buizerdnest in de elzenhaag van een boomgaard
1 juni 2014: Buizerdnest in de elzenhaag van een boomgaard.
Oeps, al een flink jong !
30 mei 2014: Oeps, al een flink jong !
30 mei 2014: Dit beloofd een bijzonder jaar te worden: op onze eerste klimdag hebben we al 2 jongen buizerds van 34 dagen op het nest !

Dit betekent dat het eerste ei van dit nest is gelegd op 20 maart. Dit is erg vroeg, want in andere jaren is 27 of 28 maart al de vroegste starter...

Ter vergelijking, dit paar startte
in 2013: op 10 april
in 2012: op 27 maart
in 2011: op 8 april
in 2010: niet
Heeele vroege torenvalken
27 mei 2014: 6 jongen torenvalken van rond de 28 dagen oud (dit is de uitvlieg leeftijd!)
Hier is het eerste ei gelegd op 25 maart, bizar vroeg voor een torenvalk !Jonge slechtvalk tijdens het ringen
30 april 2014: Eerste jonge slechtvalken geringd. Foto: Els Marijs
30 April 2014: In het westen van de Hoeksche Waard zijn de eerste slechtvalken van ZH van 2014 geringd.

Ron (Tennet) was zo vriendelijk om ze, 3 dames en 1 jongeman, naar beneden te begeleiden en ook weer terug te brengen.

Dit jong wil de meetlat niet teruggeven !Buizerdpaar
5 april 14: Buizerdstelletje: een beetje moe, maar voldaan !
5 april 2014: De vroegste buizerds zitten al op eieren op het nest, maar deze 2 nog niet. De foto is net na een paring gemaakt.
Haviknest in aanbouw
20 maart 2014: Haviknest in aanbouw
14 maart 2014: Een aantal (havik)nesten zijn deze winter uit de boom gewaaid. Hier is op de exacte plek van het oude nest een nieuw nest in aanbouw.
Klusdag: torenvalkkast plaatsen
1 mrt 14: Torenvalkkasten plaatsen
1 Maart 2014: Deze winter fiks wat kasten gebouwd, nieuwe kasten geplaatst of oude kasten vervangen. Vandaag zat het weer mee en konden we, verspreid door de Hoeksche Waard, 4 kasten plaatsen of vervangen.

Samen met de al eerder geplaatste steenuil-, kerkuil-, bosuil- en torenvalkkast en een gerepareerd dak van een slechtvalkkast kunnen we terugzien op een productieve winter.Sperwer op tortelduif
8 feb 14: Sperwer op tortelduif
8 februari 2014: Foto's zoals deze komen soms wel een aantal malen per jaar via de website binnen, met name in het winter seizoen.

Dit keer was het in een tuin in Puttershoek, onze tuin !

Dit sperwer vrouwtje is een jonge vogel. Vorige zomer geboren, dus nog geen jaar oud. Dit kun je zien bruine kleur van de bovenzijde en aan de lichtbruine randjes aan die veren. Een volwassen sperwer is meer grijzig en heeft geen lichte randjes.