Resultaten van de roofvogel inventarisatie 2015


Het vorige broedseizoen van 2014 was een bijzonder goed veldmuizenjaar, dat wil zeggen dat er relatief veel veldmuizen zijn. Er doken beelden op uit Friesland waar halve graslanden kapot waren gevreten, en ook heel bijzonder: er broeden tientallen velduilen in die provincie. Bij ons was het niet zo "erg" maar er waren ongetwijfeld meer muizen want de muizeneters (torenvalk, kerkuil) deden het opvallend goed.

In 2007 hadden we ook zo'n muizenjaar en dat leverden toen 19 succesvolle torenvalk paren op met 86 jongen, gemiddeld dus 4,5 jong per geslaagd nest. Alhoewel muizenpieken niet persé overal helemaal gelijktijdig en even heftig optreden is het vaak een min of meer landelijk beeld. Torenvalken zijn in hun 2e kalenderjaar al geslachtsrijp en dus leverde de jongenaanwas van 2007 veel nieuwe potentiële (maar onervaren) broedvogels op. Dit zorgde in 2008 voor maar liefst 26 paar torenvalken op die een broedpoging deden, een nieuw record voor de Hoeksche Waard. Maar daarvan waren er maar 17 succesvol en die brachten maar 47 jongen groot oftewel 2,9 per geslaagd nest.

Kortom: Meer torenvalken begonnen een legsel, maar met aanzienlijk meer mislukkingen en de torenvalken die jongen grootbrachten hadden gemiddeld dus minder jongen. Een open deur om te zeggen dat dit klopt met de verwachting voor minder voedsel en meer onervaren vogels.

Voor 2014 en 2015 was het beeld als volgt: 2014 was zoals gezegd een goed jaar met 21 broedpogingen waarvan 19 succesvol en in totaal 81 jongen. Qua cijfers zo'n beetje als 2007 dus. In 2015 niet zo veel torenvalk legsels, 14 stuks is alles behalve een record, en daarvan mislukten er 4. De 10 overgebleven geslaagde legsels leverden 38 jongen op. In ieder geval ontbrak de piek in het aantal broedpogingen zoals we die in 2008 zagen.

Bij de buizerd was er wel sprake van een record aantal broedpogingen: maar liefst 61 paar deden een poging. Broedpógingen want er ging ook een record aantal van 19 broedsels mis en dus leverde 2015 ongeveer evenveel jongen op als 2014.

De buizerd van Strijensas was ook weer actief. Deze buizerd, die een paar weken per jaar haar territorium stevig verdedigd door mensen te verjagen, heeft dit jaar één jong groot gebracht. De verkeersborden in de buurt spreken over een agressieve roofvogel maar uiteindelijk is het natuurlijk verdedigen van haar jong. De daad van agressie ligt in de ogen van de buizerd natuurlijk bij de mensen die "haar jong bedreigen". In heel Nederland zijn z'n 20-tal van dit soort buizerds bekend, het is dus zeker geen standaard gedrag.

Ter geruststelling: buizerd jongen trekken weg uit het ouderlijk territorium om zelf een territorium te vestigen. Soms gaat dit om 5Km, soms om 250Km of meer. Er ontstaat dus geen cluster van agressieve buizerd die Strijensas gaan terroriseren.

Jonge haviken
7 juni 2015: De dochter van de buizerd van Strijensas

Van de havik en sperwer vinden we elk jaar maar een paar nesten, maar die deden het dit jaar zeker niet slecht. Geloof het of
niet, maar in de Hoeksche Waard zijn er nesten waar je 25 minuten voor door de "bush" moet lopen om ze te bereiken en dan is het prettig als je daar mooi gevuld nest aantreft, zie de foto hieronder. Gemiddeld 2,5 jong per geslaagd haviknest is niet bijzonder, maar omdat geen enkel haviknest mislukte leverde de oostelijke helft van de Hoeksche Waard 15 jongen haviken op.

Jonge haviken
7 juni 2015: 4 jonge haviken op nest (2 mannetjes en 2 vrouwtjes)

De Hoeksche Waardse slechtvalken verging het in grote lijnen zoals vorig jaar: het paar van de Haringvlietbrug slaagde met 2 uitgevlogen jongen waarvan helaas al weer ééntje is verongelukt. Het "West-paar" bracht 4 jongen groot. En het "Oost-paar" lijkt vervangen/verdreven te zijn. Wat hun territorium was lijkt nu bezet te worden door een nieuw koppel, beide ongeringd. Uit het verenkleed valt af te leiden dat het vrouwtje in 2014 is geboren en dus nog jong is, volgend jaar misschien haar eeste broedpoging ?

Gelukkig werd er dit jaar in ieder geval één succesvol boomvalk nest gevonden: nabij Puttershoek vlogen 2 jongen uit van een oud kraaiennest in een hoogspanningsmast. Het lijkt erop dat de slechtvalken ervoor zorgen dat de boomvalken een stuk heimelijker zijn gaan leven en bijvoorbeeld vaker voor boomnesten kiezen.


De cijfers voor 2015:

Van niet alle nesten is precies bekend of ze zijn geslaagd of mislukt. Daardoor is het mogelijk dat er bijvoorbeeld 10 broedpogingen zijn met 5 geslaagde en 2 mislukte pogingen. Van de overige 3 broedpogingen is dus niet (met zekerheid) bekend hoe het is afgelopen.

Oost 2015
(2014 tussen haakjes)
Actieve TerritoriaSuccesvolle ParenMisluktAantal JongenGem. Aantal Jongen
Buizerd 61 (52) 36 (42) 19 (9) 74 (78) 2,1 (1,9)
Havik 8 (8) 6 (5) 0 (1) 15 (10) 2,5 (2,0)
Sperwer 4 (8) 3 (4) 1 (0) 10 (8) 3,3 (2,0)
Bruine kiekendief9 (12) 5 (6) 1 (1) 11 (11) 2,2 (1,8)
Boomvalk 1 (1) 1 (1) 0 (0) 2 (0) - (-)
Torenvalk 14 (21) 10 (19) 4 (1) 38 (81) 3,8 (4,3)
Slechtvalk 2 (2) 1 (1) 1 (1) 2 (4) - (-)
Totaal 99 (104) 62 (78) 26 (13) 152 (192)-


West 2015
(2014 tussen haakjes)
Actieve TerritoriaSuccesvolle ParenMisluktAantal JongenGem. Aantal Jongen
Buizerd 24 (16) 13 (11) 8 (5) 16 (18) 1,2 (1,2)
Havik 3 (1) 1 (1) 1 (0) 2 (3) - (-)
Sperwer 6 (6) 3 (2) 1 (1) 5 (6) 1,7 (3,0)
Bruine kiekendief 1 (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
Boomvalk - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
Torenvalk 2 (3) - (3) - (0) - (12) - (-)
Slechtvalk 1 (1) 1 (1) 0 (0) 4 (4) - (-)
Totaal 37 (27) 18 (18) 10 (6) 27 (43) -
Jaarlijks gaan de onderzoeksresultaten in de vorm van zgn. nestkaarten naar de WRN en SOVON. Dit jaar stonden er op die nestkaarten ruim 1000 waarnemingen en daarvoor wil ik de volgende personen weer hartelijk bedanken:
Ad Groeneveld, Agnes Boer, Arie en Leen v/d Linden, Arie Verhoef, Alwin Hut, Dick van Houwelingen, Els Marijs, Frank van Gessele, Guido Lafeber, Henno MacDaniel (Tennet), Ingrid Verbiest, Jaap Jan Leeuwenburg, Jaap Schelling, Jan Beekman, Jan Plaisier, Janus Verkerk, Joost van Wingerden, Karin Boele, Leen de Zeeuw, Marco Coenradi, Marco Lodder, Mariken Ketelaar, Michel Hitzerd, Mira Hardenbol, Monique de Vrijer, Remco Zielstra, Ronald in 't Veld, Ron van Rijt (Tennet), Sander Elzerman, Stefan Zielstra, de vogelopvang "Vogelklas Karel Schot" en de terreineigenaren.3 jonge buizerds op nest.
7 juni 2015: 3 jonge buizerds op nest.
7 juni 2015:
Hetzelfde nest als op de foto hieronder van 15 april, maar nu zijn de 3 eieren uitgegroeid tot 3 prachtige jonge buizerds

Statistische gezien zal maar 1 van deze jongen zijn (of haar) eerste verjaardag vieren: 2/3 overleeft het eerste jaar niet. Ze vliegen tegen een auto of kunnen domweg niet goed genoeg jagen om te overleven.

De verse groene takken op het nest worden regelmatig door het vrouwtje aangevoerd, soms een paar per dag.
Sperwer bevrijd!
23 april 2015: Sperwer bevrijd!
23 april 2015:
Deze jonge sperwerman was, ongetwijfeld achter een prooi aan, de deur van de paardenstal ingevlogen. Omdat het hun reactie is om hoog te blijven, ontsnappen ze slecht uit zo'n situatie met een lage deur.

Deze sperwer hebben we dus maar gevangen en daarna (gemeten, gewogen en geringd) buiten weer losgelaten.

Dat het om een jonge sperwer gaat (vorig jaar geboren) is te herkennen aan de licht bruine randjes aan de donkerdere rug en vleugelveren. Een andere goede indicatie zijn de pijlpunt of hartvormige vlekken op de borst.Buizerdnest met 3 legsel
15 april 2015: Buizerdnest met 3 legsel
15 april 2015:
Het eerste buizerd legsel van dit jaar dat ik mag bekijken.

Mag want voor dit soort nestinspecties is, behalve een goede klimuitrusting, ook een vergunning nodig (ontheffing Flora en Fauna-wet).
Gemiste nesten van vorig jaar zoeken
22 feb 2015: Gemiste nesten van vorig jaar zoeken
22 februari 2015:
5 graden en een zonnetje, mooi weer dus om alvast wat gemiste nesten van vorig jaar te zoeken. In dit haviknest broedde vorig jaar een nijlgans, toen was ook de top er al uit gewaaid.

Wat zal dit jaar brengen ?