Resultaten van de roofvogel inventarisatie 2019


2 jonge buizerds op nest, klaar voor vertrek
20 juli 2019: 2 jonge buizerds op nest, klaar voor vertrek
Dit jaar konden we weer veel buizerd territoria vaststellen: 59 stuks, slechts 1 minder dan het recordjaar 2017. In één van die territoria is een buizerd met blauwe kleurring gezien. Het is niet gelukt om de ring tijdens het broedseizoen af te lezen. Maar al eerder in het jaar las iemand in hetzelfde gebied een kleurring af. Het ging toen om een buizerd die geringd was binnen het "Vogelklas Karel Schot" project, waarschijnlijk nu dus een broedvogel in de Hoeksche Waard: hopelijk lukt het om tijdens het komend broedseizoen de ring af te lezen.

Al vroeg in het broedseizoen waren de ogen al weer gericht op de buizerd-camera van NestkastLife.nl. In 2018 gebruikten 2 "gemiddelde bruine" buizerds het nest in de conifeer in een tuin in Mijnsheerenland en kon iedereen middels een webcam meegenieten van de belevenissen van de buizerd familie. In 2019 was één van de buizerds vervangen door een veel lichter exemplaar en zij besloten een els buiten de tuin als nestboom te gebruiken, daarmee was de "beleef de buizerd" mogelijkheid verdwenen: het paar bracht gelukkig nog wel 2 jongen succesvol groot.

Nieuwe technieken - deel 1 - de StokCamera:
Zoals vorig jaar al aangekondigd konden we dankzij subsidie van de Vogelbescherming een lange stok (19mtr) aanschaffen om daarmee, snel en met weinig verstoring, in een boomnest te kunnen kijken. Op de stok is een camera gemonteerd met een afstandsbediende zoom en kantelfunctie: dit geeft de mogelijkheid om de camera op enige afstand naast het nest omhoog te brengen, te richten en dan in te zoomen. Verderop wat foto's van dit seizoen die met de "stokcam", zoals we hem ondertussen noemen, zijn gemaakt. Opmerkelijk genoeg was de eerste inzet van de stokcamera ter assistentie van de Werkgroep Zeearend, inderdaad: bij een zeearendnest !

2 jonge zeearenden op het nest
15 mei 2019: 2 jonge zeearenden op het nest, rechts is nog een vis zichtbaar

De haviken presteerden helemaal niet slecht met 2,7 jong per geslaagd nest. Voor 1 havikpaar begon het nieuwe seizoen wel erg ontgoochelend: hun nestbosje was weggezaagd. De nestboom was blijven staan maar het hele "bos" eromheen was weggezaagd. Voor een bosvogel als de havik was dit te veel: het territorium is dan ook verlaten (en niet teruggevonden). Beheerders van het terrein (Waterschap en het HWL) begingen hiermee overigens wel een overtreding van de natuurwet.

De torenvalken hadden dit jaar ook zeker een goed broedseizoen: het aantal succesvolle nesten (19) was al niet verkeerd maar elk nest leverde ook nog veel jongen op en dus werden er totaal 98 jongen groot. Een 5 legsel van een torenvalk in een buizerdnest is mislukt in de jongenfase.

Alle drie de "vaste" Slechtvalk paren van de Hoeksche Waard waren dit jaar succesvol. Het westelijke paar bracht 2 jongemannen groot, het Haringvlietbrug-paar ook 2 jongen: een jongedame en een jongeman. Het oostelijke territorium bracht, na een jaar over te hebben geslagen, 3 jongen: 2 jongemannen en een jongdame.

Voor de andere soorten: sperwer, bruine kiekendief en boomvalk zijn de aantallen te klein om de jaren goed te kunnen vergelijken, allerlei toevalligheden van 1 nest meer of minder hebben dan een grote invloed.

Nieuwe technieken - deel 2 - de Drone:
Drone als hulpmiddel
30 juni 2019: Drone als hulpmiddel bij het zoeken naar nesten
Door verschillende oorzaken (o.a. te laat met zoeken, één rietveld door SBB weggemaaid) zijn er dit jaar minder bruine kiekendieven territoria gevonden. Eén van de nesten vermoedden we in tarwe en omdat het gewas al goudgeel kleurde en er nog steeds activiteit was, werd het gevaar van jongen die bij het oogsten in de combine eindigen steeds groter. Om dit te verkomen regelde Niels Godijn van de Werkgroep Grauwe Kiekendief een bevriende drone piloot (en toestemming van de boer) om te kijken of we met die drone het nest konden vinden.

Deze voor ons nieuwe ervaring pakte goed uit (zie foto's verderop): met de drone is het nest relatief snel gevonden, inderdaad op de plek waar recent nog een oudervogel in het gewas landde. Via een spuitspoor en een minimaal stukje door het gewas lopen is het nest bekeken: vreemd genoeg bleek het leeg te zijn. Waarschijnlijk zijn er wel eieren bebroed (veel kleine veertjes van oudervogel op het nest) maar geen jongen geweest omdat er geen uitwerpselen op of rond het nest waren te vinden.

Al met al een geslaagde poging want we konden snel en effectief en met minimaal beroeren van het gewas het nest vinden en controleren. Helaas geen jongen: klaarblijkelijk worden de nesten ook gebruikt om te rusten, ook als er geen kroost is...

De cijfers voor 2019:

Van niet alle nesten is precies bekend of ze zijn geslaagd of mislukt. Daardoor is het mogelijk dat er bijvoorbeeld 10 broedpogingen zijn met 5 geslaagde en 2 mislukte pogingen. Van de overige 3 broedpogingen is dus niet (met zekerheid) bekend hoe het is afgelopen.

Oost 2019
Actieve Territoria Succesvolle Paren Mislukt Aantal Jongen Gem. Aantal Jongen
Jaar 20192018 20192018 20192018 20192018 20192018
Buizerd 59 56 40 42 8 11 85 76 2,1 1,9
Havik 8 9 7 7 1 0 19 13 2,7 1,9
Slechtvalk 2 2 2 1 0 0 5 3 2,5 3,0
Sperwer 3 3 2 2 1 0 9 4 4,5 2,0
Torenvalk 21 19 19 16 2 3 95 51 5,0 3,2
Buine Kiekendief 6 14 2 6 1 1 7 20 3,5 2,9
Boomvalk 4 2 1 2 0 0 2 3 - 1,5
Totaal 103 107 73 76 13 15 222 170 - -Jaarlijks gaan de onderzoeksresultaten in de vorm van zgn. nestkaarten naar de WRN en SOVON. Dit jaar stonden er op die nestkaarten (inclusief de slechtvalknestkaarten) ruim 1300 waarnemingen en daarvoor wil ik de volgende personen weer hartelijk bedanken:

Ad Groeneveld, Adrie Limburg, Agnes Boer, Bas Zevenbergen, Bob Bayens, Dick v Houwelingen, Els Marijs, Guido Lafeber, Han Benard, Hans van Eijk, Ingrid Verbiest, Jaap Schelling, Jannie Bielderman, Janus Verkerk, Marco Coenradi, Marco Lodder, Michel Hitzerd, Monique de Vrijer (Vogelklas), Niels Godijn, Niels van Pelt, Ragna Marckmann (Vogelklas), Remco Zielstra, Rick van Pelt, Ronald in 't Veld, Ruud Polderman, Sander Elzerman, Theo Leijdens en Wilson Westdijk.

En verder: klimmers Joost van Wingerden, Wilson Westdijk, Ronald in't Veld en Arie Benschop en de "Vogelklas Karel Schot" en de terreineigenaren.Bruine kiekennest in tarwe zoeken mbv drone
30 juni 2019: Bruine kiekennest zoeken.
30 juni 2019:

In een goud-geel tarwe veld lijkt nog steeds activiteit te zijn van een bruine kiek.

Aangezien het snel zal worden geoogst en het risico van doodmaaien van de jongen steeds dichterbij komt is het tijd om te kijken hoe groot de eventuele jongen al zijn.

Maar in zo'n groot veld is dat geen eenvoudig karwei: zeker omdat je het gewas ook niet wilt beschadigen. Maar eens kijken of een drone uitkomst biedt...


Bruine kiekennest in tarwe zoeken mbv drone
Boeren die ooit een nest hadden gevonden zeiden dat het er uit zag alsof er een prullenbak had gestaan...


Bruine kiekennest in tarwe zoeken mbv drone
En zo ziet het er inderdaad uit


Bruine kiekennest in tarwe zoeken mbv drone
De drone kan het nest aanwijzen door er boven te gaan hangen !
Territorium gevecht
8 april 2019: Teritorium gevecht tussen buizerd en bruine kiek
8 april 2019:

De betere territoria krijg je niet zo maar: daar moet je wel wat voor doen !

De buizerd, nog een jong beest, heeft eieren voor zijn geld gekozen en is hier niet gaan broeden.Camera-buizerd bouwt nieuw nest
5 april 2019: De nieuwe vrouw in de nieuwe woning.
5 april 2019:

De mens wikt en weegt maar de buizerd besloot anders.

Klaarblijkelijk is de dame van het webcam stel vervangen en koos zij voor een nieuwe woning, gelegen aan de binnenmaas.


Helaas, geen live beelden dit jaar...Buizerd camera weer opgestart
2 feb 2019: De glazenwasser
2 februari 2019:

De Buizerd Camera gaat weer on-line en dus moet de camera weer gericht en de lens gepoetst worden.

Links is de camera zichtbaar, op het nest liggen al 2 groene takjes....

Live beelden: NestkastLive

Torenvalkkast geplaatst
2 feb 2019: Spruiten eraf, torenvalkkast erop !
Traditioneel is het weer nestkasten tijd, in dit geval een gerepareerde kast die is teruggehangen. Vorig jaar 4 jongen uitgevlogen, wat zal dit jaar brengen ?